Vyhláška č. 387/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-387
Částka 125/2008
Platnost od 23.10.2008
Účinnost od 23.10.2008
Zrušeno k 15.10.2010 (278/2010 Sb.)
Minulé znění 23.10.2008 - 14.10.2010

387

VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Přílohy č. 1 až 3 k vyhlášce č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění vyhlášky č. 272/2008 Sb., znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2007 Sb.

NÁZVY A DEFINICE REZIDUÍ PESTICIDŮ

CAS i)Název pesticiduMetabolity
zahrnuté do definice reziduí
pesticidů
Rezidua pesticidu
vyjádřena jako
(reziduální definice)
3100-04-71-methylcyclopropene-1-methylcyclopropene
106-93-41,2-dibromoethane-1,2-dibromoethane
107-06-21,2-dichloroethane-1,2-dichloroethane
93-76-52,4,5-T-2,4,5-T
94-75-72,4-Destery? 2,4-D a jeho esterů,
vyjádřena jako 2,4-D
94-82-62,4-DB-2,4-DB
2008-58-42,6-dichlorbenzamidemetabolit dichlobenilu2,6-dichlorbenzamide
71751-41-2abamectinavermectin B1a, avermectin B1b
a delta 8,9-izomeru avermectinu B1a
? avermectinu B1a a B1b
a delta 8,9-izomeru
avermectinu B1a
30560-19-1acephate-acephate
135410-20-7acetamipridrostlinné produkty-acetamiprid
živočišní produktyIM-2-1
(N-desmethyl
-acetamiprid)
acetamiprid a IM-2-1 metabolit
34256-82-1acetochlorEMA, HEMA? acetochloru, metabolitů
EMA a HEMA, vyjádřena
jako acetochlor
135158-54-2acibenzolar-S-methyl-acibenzolar-S-methyl
15972-60-8alachlor-alachlor
116-6-3aldicarbaldicarb sulfoxid a sulfon? aldicarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako aldicarb
39-00-2aldrin-viz dieldrin
67375-30-8alpha-cypermethrinviz Cypermethrin
120923-37-7amidosulfuron-amidosulfuron
33089-61-1amitrazvšechny metabolity
obsahující 2,4- dimethylanilinovou
skupinu
? amitrazu a všech metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřena jako amitraz
61-82-5amitrole-amitrole
140-57-8aramite-aramite
3337-71-1asulam-asulam
1912-24-9atrazine-atrazine
120162-55-2azimsulfuron-azimsulfuron
2642-71-9azinphos-ethyl-azinphos-ethyl
86-50-0azinphos-methyl-azinphos-methyl
41083-11-08azocyclotin-viz cyhexatin
131860-33-8azoxystrobin-azoxystrobin
101-27-9barban-barban
71626-11-4benalaxylrostlinné produkty? směsi izomerů benalaxylů, včetně benalaxylu-M
živočišní produktybenalaxyl
113614-08-7beflubutamid-beflubutamid
8256-54-1benfuracarb-benfuracarb
17804-35-2benomylviz carbendazim
25057-89-0bentazonerostlinné produkty6- a 8-hydroxybenta zone? bentazonu a jeho konjugátů 6- a 8-hydroxy-bentazonu, vyjádřena jako bentazone
živočišné produktybentazone
68359-37-5beta-cyfluthrin-viz cyfluthrin
149877-41-8bifenazate-bifenazate
42576-02-3bifenox-bifenox
82657-04-3bifenthrin-bifenthrin
485-31-4binapacryl-binapacryl
70585-36-3bitertanol-bitertanol
4824-78-6bromophos-ethyl-bromophos-ethyl
18181-80-1bromopropylate-bromopropylate
1689-84-5bromoxynilestery bromoxilu? bromoxynilu včetně jeho esterů, vyjádřena jako bromoxynil
69327-76-0buprofezin-buprofezin
8001-35-2camphechlor (toxaphene)rostlinné produktycamphechlor (toxaphene)
rostlinné produkty - obilovinycamphechlor (chlorovaný camphen s 67 - 69% chlóru)
živočišné produkty kongenery P26, P50, P62? kongenerů P26, P50, P62
2425-06-1captafol-captafol
133-06-2captanrostlinné produkty - obiloviny
a ostatní bez označení (viz níže)
captan
rostlinné produkty -s označením
„a“ v příloze č.2
? captanu a folpetu
63-25-2carbaryl-carbaryl
10605-21-7carbendazimrostlinné produkty? obsahu carbendazimu a benomylu, vyjádřena jako carbendazim
živočišné produkty? obsahu carbendazimu a thiophanate-methylu, vyjádřena jako carbendazim
1563-66-2carbofuran3-hydroxycarbofuran? carbofuranu a 3 -hydroxycarbofuranu, vyjádřena jako carbofuran
55285-14-8carbosulfan-carbosulfan
5234-68-4carboxincarboxin sulfoxide, carboxin sulfone? carboxinu a jeho metabolitů, vyjádřena jako carboxin
128621-72-7carfentrazone-ethylcarfentrazone-ethyl-chlorpropionová
kyselina, 3-hydroxymethyl-
carfentrazone-ethyl
-chlorpropionová kyselina,
3-demethyl- carfentrazone-ethyl
-chlorpropionová kyselina
? carfentrazone-ethylu, carfentrazone-ethyl chlorpropionové kyseliny, 3-hydroxymethyl-carfentrazone-ethyl chlorpropionové kyseliny a 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny, vyjádřena jako carfentrazone-ethyl
15263-53-3cartapcartap
142891-20-1cinidon-ethylcinidon-ethyl (? Z a E izomerů)
74115-24-5clofentezinerostlinné produktyclofentezine
rostlinné produkty -obilovinyvšechny metabolity
obsahující 2-chlorbenzoylovou
skupinu
? všech sloučenin obsahujících 2-chlorbenzoylovou skupinu, vyjádřena jako clofentezine
81777-89-1clomazone-clomazone
1702-17-6clopyralid-clopyralid
210880-92-5clothianidin-clothianidin
120116-88-3cyazofamide-cyazofamide
113136-77-9cyclanilide-cyclanilide
101205-02-1cycloxydim-cycloxydim
68359-37-5cyfluthrin-X jiných směsí izomérů cyfluthrinu, vyjádřena jako cyfluthrin
122008-85-9cyhalofop-butylvolné kyseliny cyhalofop-butylu? cyhalofop-butylu a jeho volných kyselin, vyjádřena jako cyhalofop-butyl
13121-70-5cyhexatin-? azocyclotinu a cyhexatinu, vyjádřena jako cyhexatin
57966-95-7cymoxanil-cymoxanil
52315-07-8Cypermethrin-Cypermethrin (? izomerů)
94361-06-5cyproconazole-cyproconazole
121552-61-2cyprodinilrostlinné produkty-cyprodinil
živočišné produktyCGA 304075? cyprodinilu a CGA 304075 (volný a konjugovaný), vyjádřena jako cyprodinil
66215-27-8cyromazine-cyromazine
1596-84-5daminozide1,1 -dimethylhydrazin? daminozidu a 1,1-dimethylhydrazin, vyjádřena jako daminozide
533-74-4dazometmethylisothiocyanate? dazometu a methylisothiocyanate, vyjádřena jako methylisothiocyanate
50-29-3DDTp,p'-DDE a p,p'-DDD? p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE a p,p'-DDD
52918-63-5deltamethrin-deltamethrin (cis-deltamethrin)
919-86-8demeton-S-methylviz oxydemeton-methyl
17040-19-6demeton- S-methyl sulphoneviz oxydemeton-methyl
13684-56-5desmedipham-desmedipham
2303-16-4di-allate-di-allate
333-41-5diazinon-diazinon
1918-00-9dicamba-dicamba
115-32-2dicofol-dicofol (? o,p'a p,p' izomerů)
60-57-1dieldrin-? aldrinu a dieldrinu, vyjádřena jako dieldrin
119446-68-3difenoconazole-difenoconazole
35367-38-5diflubenzuron-diflubenzuron
83164-33-4diflufenican-diflufenican
1194-65-6dichlobenilmetabolit 2,6-dichlorbenzamide
viz 2,6-dichlorbenzamide
dichlobenil
37764-25-3dichlormid-dichlormid
7547-66-2dichlorprop-dichlorprop
15165-67-0dichlorprop-Pviz dichlorprop
62-73-7dichlorvos-dichlorvos
50563-36-5dimethachlor-dimethachlor
87674-68-8dimethenamid-dimethenamid
163515-14-8dimethenamid-P-dimethenamid-P (? izomerů)
55290-64-7dimethipin-dimethipin
60-51-5dimethoateomethoate? dimethoate a omethoate, vyjádřena jako dimethoate
110488-70-5dimethomorph-dimethomorph (? E a Z izomerů)
149961-52-4dimoxystrobinrostlinné produktydimoxystrobin
živočišné produkty505M09, 505M76? dimoxystrobin a metabolity 505M09 a 505M76, vyjádřena jako dimoxystrobin
131-72-6dinocapdinitrooktylfenoly? izomerů dinocapu a příslušných dinitrooktylfenolů, vyjádřena jako dinocap
88-85-7dinoseb-dinoseb
1420-07-1dinoterb-dinoterb
78-34-2dioxathion-dioxathion (? cis a trans izomerů)
122-39-4diphenylamine-diphenylamine
2764-72-9diquat-diquat
298-04-4disulfotondisulfoton-sulfoxid, disulfoton-sulfon? disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřena jako disulfoton
3347-22-6dithianon-dithianon
534-52-6DNOC-DNOC
2439-10-3dodine-dodine
115-29-7endosulfanendosulfan-sulfate? ?- a ß-izoméry endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjádřena jako endosulfan
77-20-8endrin-endrin
106325-08-0epoxiconazole-epoxiconazole
66230-04-4esfenvalerate-viz fenvalerate
16672-87-0ethephon-ethephon
563-12-2ethion-ethion
26225-79-6ethofumesate2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2
-oxobenzofuran-5-yl methane
sulfonate
? ethofumesate a metabolitu 2,3 -dihydro-3,3-dimethyl-2-oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate, vyjádřena jako ethofumesate
126801-58-9ethoxysulfuron-ethoxysulfuron
72-56-0ethylan iii)-ethylan
756-221-8ethylenoxide2-chloroethanol? ethylenoxide a metabolitu 2-chlorethanolu, vyjádřena jako ethylenoxide
80844-07-1etofenprox-etofenprox
153233-91-1etoxazole-etoxazole
131807-57-3famoxadone-famoxadone
161326-34-7fenamidone-fenamidone
22224-92-6fenamiphosfenamiphos sulfoxid a sulfon? fenamiphosu, jeho metabolitů sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako fenamiphos
60168-88-9fenarimol-fenarimol
120928-09-8fenazaquin-fenazaquin
13356-08-6fenbutatin oxide-fenbutatin oxide
126833-17-8fenhexamid-fenhexamid
299-84-3fenchlorphosfenchlorphos-oxon? fenchlorphosu a metabolitu fenchlorphos-oxonu, vyjádřena jako fenchlorphos
122-14-5fenitrothion-fenitrothion
71283-80-2fenoxaprop-P-ethyl6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-on? fenoxaprop-P-ethylu a metabolit 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-onu, vyjádřena jako fenoxaprop-P-ethyl
72490-01-8fenoxycarb-fenoxycarb
67306-00-7fenpropidin-fenpropidin
67564-91-4fenpropimorphrostlinné produktyfenpropimorph
živočišné produktyfenpropimorph
karboxylová kyselina
fenpropimorph karboxylová kyselina, vyjádřena jako fenpropimorph
134098-61-6fenpyroximate-fenpyroximate
668-34-8fentin iv)-fentin, vyjádřena jako trifenylcín kation
900-95-8fentin acetateviz fentin
76-87-9fentin hydroxideviz fentin
55-38-9fenthionkyslíkový analog,
jeho sulfoxidy a sulfony
? fenthionu, jeho kyslíkatého analogu, jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřena jako fenthion
51630-58-1fenvalerate-? fenvalerate a esfenvalerate (? RR a SS izomerů a ? RS a SR izomerů)
120068-37-3fipronilMB 46136? fipronilu a MB 46136, vyjádřena jako fipronil
104040-78-0flazasulfuron-flazasulfuron
145701-23-1florasulam-florasulam
79241-46-6fluazifop-P-butylfluazifopfluazifop-P-butyl
79622-59-6fluazinam-fluazinam
70124-77-5flucythrinate-flucythrinate (? izomerů)
131341-86-1fludioxonil-fludioxonil
142459-58-3flufenacetvšechny metabolity obsahující
N-fluorofenyl-N-isopropylovou
skupinu
? všech metabolitů obsahujících N-fluorofenyl-N-isopropylovou skupinu, vyjádřena jako flufenacet
101463-69-8flufenoxuron-flufenoxuron
103361-09-7flumioxazine-flumioxazine
193740-76-0fluoxastrobin-fluoxastrobin (? E- a Z-izomerů)
144740-54-5flupyrsulfuron-methyl-flupyrsulfuron-methyl
136426-54-5fluquinconazole-floquinconazole
61213-25-0flurochloridone-flurochloridone
69377-81-7fluroxypyr-fluroxypyr
96525-23-4flurtamone-flurtamone
85509-19-9flusilazole-flusilazole
76674-21-0flutriafol-flutriafol
133-07-3folpetrostlinné produkty
- obiloviny a ostatní
bez označení (viz níže)
folpet
rostlinné produkty -
s označením „a“ v příloze č.2
? folpetu a captanu
173159-57-4foramsulfuron-foramsulfuron
2540-82-1formothion-formothion
39148-24-8fosetyl-Al-fosetyl-Al
7803-51-2fosforovodík (phosphine)-fosforovodík, fosfidy, vyjádřena jako fosforovodík
98886-44-3fosthiazate-fosthiazate
3878-19-1fuberidazole-fuberidazole
65907-30-4furathiocarb-furathiocarb
53369-07-6glufosinate-glufosinate
1071-83-6glyphosate-glyphosate
115044-19-4guazatine-acetate-guazatine-acetate
72619-32-0haloxyfop-methylestery a konjugáty? haloxyfop-methylu, jeho esterů a konjugátů, vyjádřena jako haloxyfop-methyl
60873HCH-? ?-HCH a ß-HCH, vyjádřena jako HCH (s výjimkou ?-izomérů)
76-44-8heptachlorheptachlor-epoxid? heptachloru a heptachlor-epoxidu, vyjádřena jako heptachlor
79983-71-4hexaconazole-hexaconazole
118-74-1hexachlorobenzene-hexachlorobenzene
78587-05-0hexythiazox-hexythiazox
10004-44-1hymexazol-hymexazol
2439-01-2chinomethionat-chinomethionat
103-17-3chlorbenside-chlorbenside
1967-16-4chlorbufam-chlorbufam
rostlinné produktychlordane (? cis- a trans-izomerů)
živočišné produktyoxychlordane? cis- a trans- chlordanu a oxychlordanu, vyjádřena jako chlordane
122453-73-0chlorfenapyr-chlorfenapyr
80-33-1chlorfenson-chlorfenson
470-90-6chlorfenvinphos-chlorfenvinphos (? E- a Z-izomerů)
1698-60-8chloridazon-chloridazon
7003-89-6chlormequat-chlormequat
510-15-6chlorobenzilate-chlorobenzilate
1897-45-6chlorothalonil-chlorothalonil
15545-48-9chlorotoluron-chlorotoluron
1982-47-4chloroxuron-chloroxuron
101-21-3chlorprophamrostlinné produkty3-chloranilin? chlorprophamu a 3-chloranilinu, vyjádřena jako chlorpropham
bramborychlorpropham
živočišné produkty4-HSA? chlorprophamu a 4´-hydroxychlorpropham-O-sulfonová kyselina (4-HSA), vyjádřena jako chlorpropham
2921-88-2chlorpyrifos-chlorpyrifos
5598-13-0chlorpyrifos-methyl-chlorpyrifos-methyl
64902-72-3chlorsulfuron-chlorsulfuron
84332-86-5chlozolinate-chlozolinate
35554-44-0imazalil-imazalil
114311-32-9imazamox-imazamox
122548-33-8imazosulfuron-imazosulfuron
138261-41-3imidaclopridvšechny metabolity,
obsahující kys. 6-chlornikotinovou
imidacloprid
144171-61-9indoxacarb-? DPX-KN128 + IN-KN127 (součet S- a R-izomerů), vyjádřena jako indoxacarb
144550-36-7iodosulfuron-methyl, sodium salt-iodosulfuron-methyl s obsahem solí, vyjádřena jako iodosulfuron-methyl
1689-83-4ioxynil-ioxynil včetně jeho esterů, vyjádřena jako ioxynil
36734-19-7iprodione-iprodione
140923-17-7iprovalicarb-iprovalicarb
34123-59-6isoproturon-isoproturon
141112-29-0isoxaflutoleRPA 202248,
RPA 203328
? isoxaflutole, RPA 202248 a RPA 203328, vyjádřena jako isoxaflutole
143390-89-0kresoxim-methylrostlinné produkty? metabolitu 490M1 a 490M9, vyjádřena jako kresoxim-methyl
živočišné produkty -pro maso, játra, tuk a ledviny490M1
pro mléko490M9
77501-63-4lactofenPPG 1576, PPG 947,
PPG 847, PPG 2053
? lactofenu a PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 vyjádřena jako lactofen
91465-08-6lambda-cyhalothrin-lambda-cyhalothrin
2164-08-1lenacil-lenacil
60873lindane-lindane
330-55-2linuron-linuron
121-75-5malathionmalaoxon? malathionu a malaoxonu, vyjádřena jako malathion
10071-13-3maleic hydraziderostlinné produktymaleic hydrazide
živočišné produkty
živočišné produkty
- mléko a mléčné výrobky
? maleic hydrazide a jeho konjugátů, vyjádřena jako maleic hydrazide
8018-01-7mancozebviz dithiokarbamáty
374726-62-2mandipropamid-mandipropamid
12427-38-2manebviz dithiokarbamáty
26544-20-7MCPAsoli, estery a konjugáty
MCPA, MCPB
? MCPA, MCPB včetně jejich solí, esterů a kojugátů, vyjádřena jako MCPA
94-81-5MCPBsoli, estery a konjugáty
MCPA, MCPB
2595-54-2mecarbam-mecarbam
7085-19-0mecoprop-? mecopropu-P a mecopropu, vyjádřena jako mecoprop
16484-77-8mecoprop-Pviz mecoprop
-měď-měď pocházející ze všech sloučenin obsahujících měď
135590-91-9mefenpyr-diethylmefenpyr? mefenpyru a mefenpyr-diethylu, vyjádřena jako mefenpyr-diethyl
110235-47-7mepanipyrim2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)
-6-ethylpyrimidin
? mepanipyrim a 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidinu, vyjádřena jako mepanipyrim
208465-21-8mesosulfuron-mesosulfuron-methyl, vyjádřena jako mesosulfuron
-mesosulfuron-methyl-viz mesosulfuron
104206-82-8mesotrioneMNBA? mesotrione a metabolitu MNBA, vyjádřena jako mesotrione
57837-19-1metalaxyl-metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (? izomerů)
70630-17-0metalaxyl-M-viz metalaxyl
41394-05-2metamitrondesaminometamitron? metamitronu a desaminometamitronu
67129-08-2metazachlor-metazachlor
125116-23-6metconazole-metconazole (cis- a trans-isoméry)
23576-23-0methacrifos-methacrifos
10265-92-6methamidophos-methamidophos
950-37-8methidathion-methidathion
2032-65-7methiocarbmethiocarb sulfoxide
a sulfone
? methiocarbu a methiocarb sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako methiocarb
16752-77-5methomyl-? methomylu a thiodicarbu, vyjádřena jako methomyl
161050-58-4methoxyfenozide-methoxyfenozide
72-43-5methoxychlor-methoxychlor
9006-42-2metiramviz dithiokarbamáty
139528-85-1metosulam-metosulam
21087-64-9metribuzin-metribuzin
74223-64-6metsulfuron-methyl-metsulfuron-methyl
26718-65-0mevinphos-mevinphos (? cis a trans izomerů)
-51596-10-251596-11-3mibemectin - jako směs účinných látek:milbemycin A3milbemycin A4-? MA4 a 8,9Z-M4, vyjádřena jako milbemectin
2212-661-0molinate-molinate
6923-22-4monocrotophos-monocrotophos
1746-81-2monolinuron-monolinuron
88671-89-0myclobutanilrostlinné produktymyclobutanil
živočišné produktyRH 9090RH 9090, vyjádřena jako myclobutanil
15299-99-7napropamide-napropamide
111991-09-4nicosulfuronADMP, ASDM? nicosulfuronu, ADMP a ASDM, vyjádřena jako nicosulfuron
111991-09-4nicosulfuron v)-nicosulfuron
1836-75-5nitrofen-nitrofen
1113-02-6omethoate-viz dimethoate
39807-15-3oxadiargyl-oxadiargyl
19666-30-9oxadiazon-oxadiazon
23135-22-0oxamyl-oxamyl
144657-06-9oxasulfuron-oxasulfuron
301-12-2oxydemeton-methyldemethon-S-methylsulfon? oxydemethon-methylu a demethon-S-methylsulfonu, vyjádřena jako oxydemethon-methyl
42874-03-3oxyfluorfenamino-oxyfluorfen
a acetamido-oxyfluorfen
? oxyfluorfenu,amino-oxyfluorfenu a acetamido-oxyfluorfenu, vyjádřena jako oxyfluorfen
4685-14-7paraquat-paraquat
56-38-2parathion-parathion
298-00-0parathion-methylparaoxon-methyl? parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjádřena jako parathion-methyl
66246-88-6penconazole-penconazole
66063-05-6pencycuron-pencycuron
40487-42-1pendimethalin-pendimethalin
52645-53-1permethrin-permethrin (? izomerů)
106700-29-2pethoxamid-pethoxamid
13684-63-4phenmediphamrostlinné produktyphenmedipham
živočišné produktymethyl-N-(3-hydroxyfenyl)karbamát MHPC, vyjádřena jako phenmedipham
298-02-2phoratekyslíkový analog phoratu,
sulfoxidy a sulfony phoratu
a jeho kyslíkového analogu
? phoratu, jeho kyslíkového analogu, jeho sulfoxidů a sulfonů, vyjádřena jako phorate
2310-17-0phosalone-phosalone
732-11-6phosmet-phosmet
13171-21-6phosphamidon-phosphamidon
14816-18-3phoxim-phoxim
1918-02-1picloram-picloram
137641-05-5picolinafen-picolinafen
117428-22-5picoxystrobin-picoxystrobin
243973-20-8pinoxadenmetabolite NOA 407854 (M2)metabolite NOA 407854 (M2)
51-03-6piperonyl butoxide-piperonyl butoxide
23103-98-2pirimicarbdesmethyl-pirimicarb? pirimicarbu a desmethyl-pirimicarb, vyjádřena jako pirimicarb
29232-93-7pirimiphos-methyl-pirimiphos-methyl
32809-16-8procymidone-procymidone
41198-08-7profenofos-profenofos
88805-35-0prohexadionesoli? prohexadionu a jeho soli, vyjádřena jako prohexadione
67747-09-5prochlorazvšechny metabolity obsahující
2,4,6-trichlorfenolovou skupinu
? prochlorazu a všech metabolitů obsahující 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřena jako prochloraz
1918-16-7propachloroxalinic derivát propachloruoxalinic derivát propachloru, vyjádřena jako propachlor
24579-73-5propamocarbsoli? propamocarbu a jeho solí, vyjádřena jako propamocarb hydrochloride
111479-05-1propaquizafop-propaquizafop
2312-35-8propargite-propargite
60207-90-1propiconazole-propiconazole
12071-83-9propineb vi)-propineb (vyjádřený jako propylendiamid)
114-26-1propoxur-propoxur
181274-15-7propoxycarbazone2-hydroxypropoxycarbazone? propoxycarbazone, jeho solí a 2-hydroxypropoxycarbazone, vyjádřena jako propoxycarbazone
23950-58-5propyzamiderostlinné produktypropyzamide
živočišné produktyvšechny metabolity
obsahující 3,5-dichlor-benzoovou
kyselinu
? propyzamide a všech metabolitů obsahujících 3,5-dichlorbenzoovou kyselinu, vyjádřena jako propyzamide
189278-12-4proquinazid-proquinazid
52888-80-9prosulfocarb-prosulfocarb
94125-34-5prosulfuron-prosulfuron
178928-70-6prothioconazolerostlinné produktyJAU 6476-desthioprothioconazole-desthio (JAU 6476-desthio)
živočišné produktyJAU 6476-desthio (M04, SXX 0665)
123312-89-0pymetrozine-pymetrozine
175013-18-0pyraclostrobin-pyraclostrobin
129630-19-9pyraflufenethyl-pyraflufenethyl
13457-18-6pyrazophos-parazophos
8003-34-7pyrethriny-? pyrethrinů I a II
96489-71-3pyridaben-pyridaben
55512-33-9pyridateCL 9673 a jeho hydrolyzované
konjugáty
? pyridate, jeho produktu hydrolýzy CL 9673 a hydrolyzovaných konjugátů CL 9673, vyjádřena jako pyridate
53112-28-0pyrimethanil-pyrimethanil
13593-03-8quinalphos-quinalphos
90717-03-6quinmerac-quinmerac
124495-18-7quinoxyfen-quinoxyfen
82-68-8quintozenerostlinné produktypenta-chloranilinu? quintozene a pentachloranilinu, vyjádřena jako quintozene
živočišné produktyquintozene
100646-51-3quizalofop-P-ethyl-quizalofop-P-ethyl
119738-06-6quizalofop-P-tefuryl-quizalofop-P-tefuryl
10453-86-8resmethrin-resmethrin (? izomerů)
122931-48-0rimsulfuron-rimsulfuron
175217-20-6silthiofam-silthiofam
7704-34-9síra-síra ze všech sloučenin obsahujících síru
-sloučeniny rtuti? rtuťnatých sloučenin, vyjádřena jako rtuť
51218-45-2s-metolachlor-s-metolachlor
18134-30-8spiroxaminerostlinné produktyspiroxamine
živočišné produktykys. karboxylováspiroxamine-karboxylová kyselina, vyjádřena jako spiroxamine
141776-32-1sulfosulfuron-sulfosulfuron
107534-96-3tebuconazole-tebuconazole
117-18-0tecnazene-tecnazene
107-49-3TEEP-TEEP
83121-18-0teflubenzuron-teflubenzuron
5915-41-3terbuthylazine-terbuthylazine
112281-77-3tetraconazole-tetraconazole
148-79-8thiabendazolerostlinné produktythiabendazole
živočišné produkty5-hydroxy-thiabendazole? thiabendazolu a 5-hydroxy-thiabendazolu
11198-49thiacloprid-thiacloprid
153719-23-4thiamethoxamCGA 322704? thiamethoxamu a metabolitu CGA 322704, vyjádřena jako thiamethoxam
79277-27-3thifensulfuron-methyl-thifensulfuron-methyl
59669-26-0thiodicarbviz methomyl
23564-05-8thiophanate-methylrostlinné produktythiophanate-methyl
živočišné produktyviz carbendazim
137-26-8thiram4)-thiram
57018-04-9tolclofos-methyl-tolclofos-methyl
731-27-1tolylfluanidrostlinné produkty? tolyfluanidu a dimethylamonisulfotoluidu, vyjádřena jako tolyfluanid tolyfluanid analyzovaný jako dimethylaminosulfotoluidid, a vyjádřena jako tolyfluanid
živočišné produkty
87820-88-0tralkoxydim-tralkoxydim
43121-43-3triadimefon-? triadimefonu a triadimenolu
55129-65-3triadimenol-viz triadimefon
2303-17-5tri-allate-tri-allate
82097-50-5triasulfuron-triasulfuron
24017-47-8triazophos-triazophos
72459-58-6triazoxide-triazoxide
101200-48-0tribenuron-methyl-tribenuron-methyl
81412-43-3tridemorph-tridemorph
141517-21-7trifloxystrobin-trifloxystrobin
99387-89-0triflumizoleFM-6-1? triflumizole a jeho metabolit FM-6-1, vyjádřena jako triflumizole
64628-44-0triflumuron-triflumuron
1582-09-8trifluralin-trifluralin
126535-15-7triflusulfuron-methyl-triflusulfuron-methyl
26644-46-2triforme-triforine
52-68-6trichlorfon-trichlorfon
-trimethylsulfoniový kationmetabolit glyphosatetrimethylsulfoniový kation
95266-40-3trinexapac-ethyl-trinexapac
131983-72-7triticonazole-triticonazole
142969-14-5tritosulfuronrostlinné produktyAMTT? tritosulfuron a AMTT, vyjádřena jako tritosulfuron
živočišné produktytritosulfuron
2275-23-2vamidothionvamidithion sulfoxide a sulfone? vamidithionu a vamidithion sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako vamidithion
50471-44-8vinclozolinvšechny metabolity obsahující
3,5-dichloranilinovou skupinu
vinclozolin
52315-07-8zeta-cypermethrinviz cypermethrin
137-30-4ziram4)-ziram
156052-68-5zoxamide-zoxamide
490M12-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl] acetic acid
490M92-[2-(4-hydroxy-2-methylphenoxymethyl)phenyl]-2-methoxy-imino-acetic acid
505M09([E-o-(5-hydroxycarbonyl-2-methyl)phenoxymethyl]-2-methoxyimino-N-methylphenyl acetamide)
505M76((2E)-2-{2-[(5-carboxy-4-hydroxy-2-methylphenoxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamide)
ADMP2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine
AMTT2-amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
(635M04)
ASDM2-sulfamoyl-N,N-dimethyl-nicotamide
CGA 322704N-(2-chloro-thiazol-5-yl-methyl)-N'-methyl-N' '-nitroguanidine
CGA 3040754-(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl-amino)-phenol
CL 96736-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin
DPX-KN128(S)-7-chloro-3-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxy-phenyl)-carbamoyl]-2,5-dihydro-indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid methyl ester (S-enantiomer tj. indoxacarb)
EMA2-ethyl-6-methylanilin
FM-6-1N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine)
HEMA2-(1-hydroxyethyl)-6-methylanilin
IN-KN127R-enantiomer indoxacarbu
JAU 64762-[2-(1-chlorocyklopropyl)-3-(2-chlorofenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
(M04, SXX 0665)3H-1,2,4-triazol-3-thione
MB 461365-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl)-3cyano-4-trifluoromethylsulfonylpyrazole
NOA 4078548-(2,6-Diethyl-4-methyl-phenyl)-tetrahydro-pyrazolo[1,2-d] [1,4,5]oxadiazepine-7,9-dione
P262-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane
P502-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane
P622,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane
PPG 15761-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-aminobenzoate
PPG 9471-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
PPG 8475-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
PPG 20532-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
RPA 2022482-cykloprapylkarbonyl-3-(2-methylsulfonyl-4-trifluormethylfenyl)-3-oxopropanenitril
RPA 2033282-methylsulfonyl-4-trifluoromethyl benzoová kyselina
RH 9090alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chlorfenyl)- 1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile

Vysvětlivky:

i) identifikační číslo „Chemical Abstracts Service“.

ii) Maximální limity reziduí vyjádřené jako CS2 mohou pocházet z různých dithiokarbamátů, a proto neodrážejí žádnou jednotlivou správnou zemědělskou praxi. Proto není vhodné používat tyto maximální limity reziduí ke kontrole souladu se správnou zemědělskou praxí.

iii) 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane (Perthane).

iv) Fentin vyjádřen jako triphenyltin cation (tj. fentin s vyloučením anorganického tri-, di- a mono-phenyltinu).

v) Technický nicosulfuron odpovídající FAO specifikaci 709/TC (Květen 2006).

vi) Protože všechny dithiokarbamáty nakonec vedou k reziduu CS2, není všeobecně možné je rozlišovat. Dostupné jsou však samostatné metody na zjištění reziduí propinebu, ziramu a thiramu. Tyto metody by se měly používat případ od případu tehdy, pokud se vyžaduje konkrétní určení množství propinebu, ziramu a/nebo thiramu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2007 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ROSTLINNÉHO PŮVODU

Název pesticiduPotravina rostlinného původuMLRi) (mg/kg)Poznámkyii)/Doba platnosti MLR
1-methylcyclopropenčaj0,02*p
chmel0,02*p
olejnatá semena0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
1,2-dibromoethanečaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
1,2-dichloroethanečaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
2,4,5-Tvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
2,4-Dcitrusové plody1
čaj0,1*
chmel0,1*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
2,4-DBčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
2,6-dichlorbenzamidangrešt0,05
hrozny stolní a moštové0,05
jádrové ovoce0,05
maliny0,05
peckové ovoce0,05
rybíz (červený, bílý a černý)0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
abamectinčaj0,02*
čerstvé bylinky1
chmel0,05
jahody (kromě lesních)0,1
lilek0,02
maliny0,1
olejnatá semena0,02*
ostružiny0,1
papája0,05
paprika zeleninová0,05
rajčata0,02
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea0,1
tykvovité s jedlou slupkou0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
acephatečaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena ostatní0,05*
sójové boby0,3od 15.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
acetamipridbavlníková semena0,02p
broskve0,1p
citrusové plody1p
čaj0,1*p
endivie5od 15.6.08
chmel0,1*p
jádrové ovoce0,1p do 14.6.08
jádrové ovoce1p od 15.6.08
kapusta růžičková0,05od 15.9.08
lilek0,1p
listy a výhonky druhu Brassica spp.5od 15.9.08
meruňky0,1p
paprika zeleninová0,3p
petrželová nať5
polníček5
rajčata0,1p
roketa setá (ruccola)5od 15.9.08
salát hlávkový5
švestky0,02p
třešně, višně0,2p
tykvovité s jedlou slupkou0,3p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
acetochlorkukuřice0,02
mák0,05
slunečnicové semeno1
slunečnicový olej0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
acibenzolar-S-methylbanány0,1p
čaj0,05*p
čerstvé bylinky0,3p od 15.9.08
chmel0,05*p
lískové ořechy0,1*p
mango0,5p
obiloviny0,05*p
olejnatá semena0,05*p
rajčata1p
špenát0,3p od 15.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
alachlorsójové boby0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
aldicarbcibulová zelenina0,05
čaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
aldrinviz dieldrin
alpha-cypermethrinviz cypermethrin
amidosulfuronvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
amitrazbavlníková semena1
čaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
amitrolečaj0,02*
chmel0,02*
obiloviny0,01*
olejnatá semena0,02*
olivy na olej0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
aramitečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
asulamvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
atrazinečaj0,1*
chmel0,1*
kukuřice cukrová0,1
obiloviny0,1t do 1.6.09
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
azimsulfurončaj0,1*
chmel0,1*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
azinphos-ethylčaj0,05*
chmel0,05*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
azinphos-methylangrešt0,5t do 18.9.08
bavlníková semena0,2
čaj0,1*
chmel0,1*
jahody (kromě lesních)0,5t do 18.9.08
jádrové ovoce0,5t do 18.9.08
klikva0,1
obiloviny0,05*
okurky salátové0,2
ořechy ze stromů0,5
ovoce z keřů0,5t do 18.9.08
peckové ovoce0,5t do 18.9.08
rybíz (červený, bílý a černý)0,5t do 18.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
azocyclotinviz azocyclotin
azoxystrobinartyčoky1
banány2
celer bulvový0,3
celer řapíkatý5
cibule jarní2
citrusové plody1
čaj0,1*
čekanka salátová0,2
černý kořen0,2
čerstvé bylinky3
fazolové lusky1
fazolové semena (vyluštěná)0,2
fenykl sladký5
hrachové lusky0,5
hrachová zrna (vyluštěná)0,2
hrozny stolní a moštové2
chmel20
jahody (kromě lesních)2
ječmen0,3
kedlubny0,2
křen0,2
košťálová zelenina vytvářející hlávky0,3
košťálová zelenina vytvářející růžice0,5
košťálová zelenina listová5
kozí brada0,2
luštěniny (suché)0,1
mango0,2
maliny3
mrkev0,2
ořechy ze stromů0,1*
ostružiny3
oves0,3
pastinák0,2
papája0,2
petržel kořenová0,2
plodová zelenina - lilkovité2
pór2
pšenice0,3
rýže5
ředkvička0,2
salát hlávkový a ostatní salátové3
rostliny, včetně čeledi Brassicacea
semena řepky0,5
sójové boby0,5
tritikále0,3
tykvovité s jedlou slupkou1
tykvovité s nejedlou slupkou0,5
žito0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
barbančaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
beflubutamidpšenice0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
benalaxylcibule kuchyňská0,2
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,2
chmel0,1*
lilek0,2do 14.9.08
lilek0,5od 15.9.08
melouny cukrové0,1
melouny vodní0,1
paprika zeleninová0,2
rajčata0,2do 14.9.08
rajčata0,5od 15.9.08
salát hlávkový0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
benfuracarbčaj0,1*
chmel5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
benomylviz carbendazim
bentazonehrachové lusky0,5
hrachová zrna (vyluštěná)0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
beta-cyfluthrinhořčičná semena0,05
kapusta hlávková, zelí0,2
květák0,05
mák0,05
semena řepky0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
bifenazatečaj0,02*p
chmel0,02*p
jahody (kromě lesních)2p
lilek0,5p
olejnatá semena0,02*p
paprika zeleninová2p
rajčata0,5p
tykvovité s jedlou slupkou0,3p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
bifenoxvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
bifenthrinbanány0,1
citrusové plody0,1
cukrovka0,1
čaj5
fazolové lusky0,5
hrachové lusky0,1
hrozny stolní a moštové0,2
chmel10
jádrové ovoce0,3
jahody (kromě lesních)0,5
ječmen0,5
košťálová zelenina vytvářející1
hlávky
košťálová zelenina vytvářející0,2
růžice
maliny0,3
mango0,3
olejnatá semena0,1*
ostružiny0,3
oves0,5
papája0,5
peckové ovoce0,2
plodová zelenina - lilkovité0,2
pšenice0,5
rybíz (červený, bílý a černý)0,5
salát hlávkový a ostatní salátové2
rostliny, včetně čeledi Brassicacea
tritikále0,5
tykvovité s jedlou slupkou0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
binapacrylčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bitertanolbanány3
broskve1
čaj0,1*
chmel0,1*
jádrové ovoce2
meruňky1
olejnatá semena0,1*
ořechy ze stromů0,1*
rajčata3
švestky2
třešně, višně1
tykvovité s jedlou slupkou0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bromophos-ethylčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bromopropylatecitrusové plody2t do 31.12.08
čaj0,1*
chmel0,1*
olejnatá semena0,1*
fazolové lusky1t do 31.12.08
hrozny stolní a moštové2t do 31.12.08
jádrové ovoce2t do 31.12.08
rajčata1t do 31.12.08
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bromoxynilčaj0,1*p
chmel0,1*p
kukuřice0,1p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
buprofezinokurky salátové, okurky nakládačky0,1
paprika zeleninová0,1
rajčata0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
camphechlorobiloviny0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
captafolčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
captanangrešt3a
brambory0,05
celer bulvový0,1
celer řapíkatý0,1
čaj0,05*
endivie2
fazolové lusky2a
fazolová semena (vyluštěná)2a
hrozny révy vinné stolní a moštové0,02*
chmel0,05*
jádrové ovoce3a
jahody (kromě lesních)3a
maliny3a
mandle0,3
mango2
melouny cukrové0,1
meruňky3
mrkev0,1
ostružiny3a
paprika zeleninová0,1
petrželová nať0,1
pór2
rajčata2a
rybíz (červený, bílý a černý)3a
švestky1
špenát0,1
třešně, višně5
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
carbarylčaj0,1*
chmel0,1*
olivy na olej iii)5
rajčata0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
carbendazimbroskve0,2
citrusové plody0,5od 15.9.08
čaj0,1*
fazolové lusky0,2
houby pěstované1od 15.9.08
hrachové lusky0,2
hrozny moštové0,5
hrozny stolní0,3
chmel0,1*
jádrové ovoce0,2
ječmen2
kapusta růžičková0,5
lilek0,5
mango0,5od 15.9.08
meruňky0,2
obiloviny ostatní0,01*
okra2
papája0,2
oves2
pšenice0,1
rajčata0,5
švestky0,5
sójové boby0,2
třešně, višně0,5
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
carbofurancitrusové plody0,3
čaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
carbosulfančaj0,1*
chmel1
mrkev0,1
pastinák0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
carboxinsemena řepky0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
carfentrazon-ethylčaj0,02*p
chmel0,02*p
obiloviny0,05*p
olejnatá semena0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
cartapčaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cinidon-ethylčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,1*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
clofentezine banány2od 15.9.08
citrusové plody0,5
čaj0,05*
hrozny moštové1
chmel0,05*
jádrové ovoce0,5
jahody (kromě lesních)2
ovoce z keřů ostatní0,3
maliny3
melouny cukrové0,1
olejnatá semena0,05*
ořechy ze stromů0,05*
ostružiny3
rajčata0,3
rybíz (červený, bílý a černý)0,5
švestky0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
clomazonevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
clopyralidcukrová řepa1
hořčičné semeno0,1
jádrové ovoce0,02
jahody (kromě lesních)0,1
ječmen0,5
kukuřice0,5
oves0,5
peckové ovoce0,02
pšenice0,5
semena řepky0,1
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
clothianidincukrová řepa0,01*
hořčičné semeno0,01*
řepkové semeno0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
cyazofamidečaj0,02*p
hrozny stolní a moštové0,5p
chmel0,02*p
obiloviny0,02*p
olejnatá semena0,02p
rajčata0,2p
tykvovité jedlá slupka0,1p
tykvovité nejedlá slupka0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
cyclanilidebavlníková semena0,2
čaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cycloxydimkošťálová zelenina0,5
fazole1
hrách1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyfluthrin vii)broskve0,3
čaj0,1*
košťálová zelenina vytvářející0,2
hlávky
hrozny stolní a moštové0,3
chmel20
jádrové ovoce0,2
kapusta hlávková, zelí0,3od 15.9.08
košťálová zelenina vytvářející0,2od 15.9.08
hlávky ostatní
košťálová zelenina vytvářející0,05
růžice
košťálová zelenina listová0,3
kukuřice0,05
lilek0,1od 15.9.08
lusková zelenina0,05*
meruňky0,3
okurky salátové0,1
paprika zeleninová0,3
rajčata0,05
semena řepky0,05
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea0,5do 14.9.08
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea1od 15.9.08
švestky0,2
třešně, višně0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
cyhalofop-butylčaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
cyhexatincitrusové plody0,2
čaj0,1*
fazolové lusky0,5
hrozny moštové0,3
hrušky0,1
chmel0,1*
jablka0,2
ořechy ze stromů0,1*
švestky0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cymoxanil cibule kuchyňská0,1
hrozny stolní a moštové0,1
chmel2
tykvovité s jedlou slupkou0,1
tykvovité s nejedlou slupkou0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cypermethrinartyčoky2
bavlníková semena0,2
bobulové a drobné ovoce ostatní2
broskve2
cibule kuchyňská0,1
citrusové plody2
čaj0,5
čerstvé bylinky2
česnek0,1
fazolové lusky0,5
košťálová zelenina vytvářející0,5
hlávky
houby volně rostoucí1
hrachové lusky0,5
hrozny stolní a moštové0,5
chmel30
chřest0,1
jádrové ovoce1
ječmen0,2
ječmen2od 15.9.08
kedlubny0,2
košťálová zelenina vytvářející0,5
růžice
košťálová zelenina listová1
lněné semeno0,2
mák0,2
meruňky2
obiloviny0,01*od 15.9.08
oves0,2
oves2od 15.9.08
ovoce z keřů0,5
plodová zelenina - lilkovité0,5
pór0,5
pšenice2od 15.9.08
semena řepky0,2
salát hlávkový a ostatní salátové2
rostliny, včetně čeledi Brassicacea
sezamové semeno0,2
švestky1
slunečnicové semeno0,2
šalotka0,1
špenát a podobná zelenina (listy)0,5
třešně, višně1
tritikále2od 15.9.08
tykvovité s jedlou slupkou0,2
tykvovité s nejedlou slupkou0,2
žito2od 15.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyproconazolesemena řepky0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyprodiniljádrové ovoce1
ječmen2
pšenice0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyromazineartyčoky2
brambory1
celer řapíkatý2
čerstvé bylinky15
fazolové lusky5
houby pěstované5
hrachové lusky5
plodová zelenina - lilkovité1
mangold (řapíky)20od 15.9.08
melouny cukrové0,3
melouny vodní0,3
mrkev1
salát hlávkový a ostatní salátové15
rostliny, včetně čeledi Brassicacea
tykvovité s jedlou slupkou1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
daminozidečaj0,1*
chmel0,1*
olejnatá semena0,05*
ořechy ze stromů0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
DDTčaj0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
deltamethriniv)angrešt0,2
artyčoky0,1
cibule kuchyňská0,1
cibule jarní0,1
čaj5
čerstvé bylinky0,5
česnek0,1
košťálová zelenina vytvářející hlávky0,1
hořčičné semeno0,1
houby0,05
hrozny stolní a moštové0,2
chmel5
jablka0,2
jádrové ovoce ostatní0,1
jahody (kromě lesních)0,2
kiwi0,2
košťálová zelenina vytvářející
hlávky0,1
košťálová zelenina vytvářející
růžice0,1
lilek0,3
košťálová zelenina listová0,5
lusková zelenina0,2
luštěniny (suché)1
maliny0,5
obiloviny2
okra0,3
olivy na olej iii)1
ostružiny0,5
peckové ovoce ostatní0,1
plodová zelenina - lilkovité ostatní0,2
pór0,2
rajčata0,3
rybíz (červený, bílý a černý)0,5
salát hlávkový a ostatní salátové0,5
rostliny, včetně čeledi Brassicacea
semena řepky0,1
šalotka0,1
špenát a podobná zelenina0,5
třešně, višně0,2
tykvovité s jedlou slupkou0,2
tykvovité s nejedlou slupkou0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
demeton-S-methylviz oxydemeton - methyl
demeton-S-methyl sulphoneviz oxydemeton - methyl
desmediphamcukrová řepa0,1
čaj0,1* p
červená řepa0,1
chmel0,1* p
olejnatá semena0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
di-allatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diazinonananas0,3
cibule kuchyňská0,05
čaj0,02*
chmel0,5
kapusta hlávková, zelí0,5
kedlubna0,2
klikva0,2
kukuřice cukrová0,02
paprika zeleninová0,05
pekingské zelí0,05
mandle0,05
mrkev0,2
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,02*
ředkvička0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dicambavšechny potraviny rostlinného původu0,05*
dicofolbavlníková semena0,1
citrusové plody2
čaj20
hrozny moštové2
chmel50
olejnatá semena ostatní0,05*
ořechy ze stromů0,05*
rajčata1
tykvovité s jedlou slupkou0,2
tykvovité s nejedlou slupkou0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dieldrinvii)cuketa0,05od 15.9.08
čaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*m
pastinák0,02h
tykvovité s jedlou slupkou0,02do 14.9.08
tykvovité s jedlou slupkou ostatní0,02h od 15.9.08
tykvovité s nejedlou slupkou0,03h
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
difenoconazoleceler bulvový0,5
jádrové ovoce0,02
pšenice0,02
tritikále0,02
žito0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
diflubenzuronkošťálová zelenina1
houby pěstované0,1
hrozny stolní a moštové0,5
jablka1
švestky1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diflufenicanvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
dichlobenilangrešt0,05
hrozny stolní a moštové0,05
jádrové ovoce0,05
maliny0,05
peckové ovoce0,05
rybíz (červený, bílý a černý)0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dichlormidkukuřice0,05
mák0,05
slunečnicové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dichlorpropčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dichlorprop-Pviz dichlorprop
dichlorvosčaj0,02*
chmel0,02*
obiloviny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dimethachlorsemena řepky0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dimethenamidvšechny potraviny rostlinného původu0,01*do 22.6.08
dimethenamid-Pčaj0,02*p
chmel0,02*p
olejnatá semena0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
dimethipinbrambory 0,05
kukuřice0,1
rajčata0,12)
semena řepky0,1
slunečnicové semeno0,5
sójové boby0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dimethoateceler bulvový0,1od 15.9.08
cibule jarní2
čaj0,05*
hrachové lusky1
chmel0,05*
kapusta hlávková, zelí1
kapusta růžičková0,3
květák0,2
olejnatá semena0,05*
olivy na olej iii)2
ořechy ze stromů0,05*
pšenice0,3
salát hlávkový0,5
tritikále0,3
třešně, višně1
žito0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dimethomorphbrambory0,02
hrozny stolní a moštové0,2
rajčata0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dimoxystrobinječmen0,1
pšenice0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dinocapangrešt0,1
hrozny stolní a moštové0,1
jablka0,1
mrkev0,1
okurky salátové, okurky nakládačky0,1
petržel kořenová0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dinosebčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dinoterbčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dioxathiončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diphenylaminehrušky10
jablka5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diquatčaj0,1*p
hořčičné semeno0,5p
chmel0,1*p
konopné semeno0,5p
ječmen10
kukuřice1
lněné semeno5p
luštěniny (suché)0,2p
olejnatá semena ostatní0,1*p
oves2
proso1
semena řepky2p
slunečnicové semeno1p
sójové boby0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
disulfotonbavlníková semena0,05*
čaj0,05*
čirok0,2
chmel0,05*
ječmen0,2
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dithianonbroskve0,5
jádrové ovoce0,1
třešně, višně0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
DNOCčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dithiokarbamáty vi)banány2mz, me
bobulové a drobné ovoce ostatní5mz
brambory0,3ma, me, pr
mz,
broskve2mz, t
celer bulvový0,3ma, pr, t
me,
cibule kuchyňská1ma, mz
cibule jarní1mz
citrusové plody5mz
čaj0,1*
čekanka salátová0,5mz
česnek0,1mz
čerstvé bylinky5mz, me
fazole (suché)0,1mz
fazolové lusky1mz
fazolová semena vyluštěná0,1mz
hrách (suchý)0,1mz
hrachové lusky1ma, mz
hrachová zrna vyluštěná0,1mz
hrozny stolní a moštové5ma, me, pr, t
mz,
chmel25pr
chřest0,5mz
jádrové ovoce5ma, me, pr, t, z
mz,
jahody (kromě lesních)10t
ječmen2ma, mz
kedlubny1mz
kapusta růžičková2mz
kapusta hlávková, zelí3mz
košťálová zelenina vytvářející růžice1mz
košťálová zelenina listová0,5mz
kozí brada0,2mz
křen0,2mz
lilek3mz, me
mango2mz
meruňky2mz, t
mrkev0,2mz
okra0,5mz
olejnatá semena ostatní0,1*
olivy na olej5mz, pr
ořechy vlašské0,1mz
oves2ma, mz
papája7mz
paprika zeleninová5mz, pr
pastinák0,2mz
petržel kořenová0,2mz
potočnice lékařská0,3mz
pór3ma, mz
pšenice1ma, mz
rajčata3mz, pr
me,
reveň0,5mz
rybíz (červený, bílý a černý)5mz
řepa salátová0,5mz
salát hlávkový a ostatní salátové5mz, t
rostliny, včetně čeledi Brassicaceame,
semena řepky0,5ma, mz
švestky2mz, t, z
me,
šalotka1ma, mz
špalda1ma, mz
třešně, višně2mz, pr, t, z
me,
tritikále1ma, mz
tykvovité s jedlou slupkou2mz, pr
tykvovité s nejedlou slupkou1mz, pr
žito1ma, mz
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dodinejádrové ovoce1
peckové ovoce1
ostatní potraviny rostlinného původu0,2*
endosulfanbavlníková semena5
čaj30
hrozny stolní a moštové0,5
hrušky0,3
chmel0,1*
olejnatá semena ostatní0,1*
ořechy ze stromů0,1*
paprika zeleninová1
rajčata0,5
sójové boby0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
endrinchmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
epoxiconazolecukrová řepa0,05
ječmen0,5
pšenice0,2
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
esfenvalerateviz fenvalerate
ethephon ananas2
bavlníková semena2
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové1
chmel0,1*
jablka0,5
ječmen0,5
olejnatá semena ostatní0,1*
ořechy ze stromů0,1
paprika zeleninová3
pšenice0,2
rajčata1
rybíz (červený, bílý a černý)5
tritikále0,2
třešně, višně3
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
ethionceler řapíkatý0,1
čaj3
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
petrželová nať2
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
ethofumesatečaj0,1*p
čerstvé bylinky1p
červená řepa0,1p
chmel0,1*p
koření0,5p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
ethoxysulfurončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
ethylančaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
ethylenoxidečaj0,2*
chmel0,2*
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,2*
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
etofenproxjablka1
ječmen0,5
pšenice0,5
semena řepky0,05
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
etoxazolebroskve0,1p
citrusové plody0,1p
čaj0,05*p
chmel0,05*p
jahody (kromě lesních)0,2p
lilek0,1p
meruňky0,1p
rajčata0,1p
olejnatá semena0,05*p
tykvovité s jedlou slupkou0,05p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
famoxadonečaj0,05*
hrozny stolní a moštové2
chmel0,05*
ječmen0,2do 14.9.08
košťálová zelenina vytvářející růžice0,1od 15.9.08
lilek0,2
lilek1od 15.9.08
melouny cukrové0,3
obiloviny ostatní0,1do 14.9.08
olejnatá semena0,05*
oves0,2od 15.9.08
pór2od 15.9.08
rajčata1
rýže0,02*
tykvovité s jedlou slupkou0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fenamidonehrozny stolní a moštové0,5p
čaj0,05*p
chmel0,05*p
melouny cukrové0,1p
olejnatá semena0,05*p
rajčata0,5p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
fenamiphos banány0,05
cukety0,05
čaj0,05*
chmel0,05*
kapusta hlávková, zelí0,05
kapusta růžičková0,05
lilek0,05
melouny cukrové0,05
melouny vodní0,05
mrkev0,05
okurky salátové0,05
olejnatá semena0,05*
paprika zeleninová0,1
rajčata0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fenarimolangrešt1
banány0,3
broskve0,5
čaj0,05*
hrozny stolní a moštové0,3
chmel5
jádrové ovoce0,3
jahody (kromě lesních)0,3
maliny0,1
meruňky0,5
paprika zeleninová0,5
rajčata0,5
rybíz (červený, bílý a černý)1
třešně, višně1
tykvovité s jedlou slupkou0,2
tykvovité s nejedlou slupkou0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fenazaquinhrozny stolní a moštové0,1
hrušky0,1
jablka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenbutatin oxidebanány3
citrusové plody5
cukety0,5
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové2
chmel0,1*
jádrové ovoce2
jahody (kromě lesních)1
plodová zelenina - lilkovité1
maliny5
okurky salátové0,5
ostružiny5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenhexamid bobulové a drobné ovoce ostatní5p
broskve5p
čaj0,1*p
čerstvé bylinky30p
fazolové lusky2p od 15.9.08
hrozny stolní a moštové5p
chmel0,1*p
jahody (kromě lesních)5p
ovoce z keřů10p
kiwi10p
lilek1p
meruňky5p
olejnatá semena0,1*p
paprika zeleninová2p
rajčata1p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea30p
švestky1p
třešně, višně5p
tykvovité s jedlou slupkou1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
fenchlorphosčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenitrothiončaj0,5
chmel0,02*
ječmen0,5t do 1.6.09
pšenice0,5t do 1.6.09
tritikále0,5t do 1.6.09
žito0,5t do 1.6.09
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenoxaprop-p-ethylvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
fenoxycarbhrozny stolní a moštové0,05
jablka0,05
švestky0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenpropidinječmen0,5
pšenice0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenpropimorph banány2
bobulové a drobné ovoce ostatní1
čaj0,1*
chmel10
jahody (kromě lesních)1
ječmen0,5
kapusta růžičková0,5
ovoce z keřů1
oves0,5
pór1
pšenice0,5
tritikále0,5
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenpyroximatejádrové ovoce 0,2
chmel10
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fentinčaj0,1*
chmel0,1*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fentin acetateviz fentin
fentin hydroxideviz fentin
fentioncitrusové plody3
čaj0,1*
chmel0,1*
olejnatá semena0,02*
olivy na olej iii)1
třešně, višně2
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenvalerate vii)
∑ RR a SS izomerů
broskve0,1od 15.9.08
čaj0,05*
hrachové lusky0,1od 15.9.08
hrozny stolní a moštové0,1
chmel0,05*
jádrové ovoce0,05
ječmen0,2
kapusta hlávková, zelí0,05do 14.9.08
kapusta hlávková, zelí0,1od 15.9.08
kapusta růžičková0,05
meruňky0,1od 15.9.08
olejnatá semena0,05*
oves0,2
pšenice0,05
rajčata0,05
tritikále0,05
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fenvalerate
∑ RS a SR izomerů
čaj0,05*
chmel0,05*
ječmen0,05
olejnatá semena0,05*
oves0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fipronilječmen0,05
oves0,05
pšenice0,05
tritikále0,05
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flazasulfuroncitrusové plody0,02p
čaj0,02*p
hrozny stolní a moštové0,02p
chmel0,02*p
obiloviny0,02*p
olejnatá semena0,02*p
olivy na olej iii)0,02p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
florasulamčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,01*
olejnatá semena0,1*
ořechy ze stromů0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fluazifop-p-butylbrambory0,5
košťálová zelenina0,5
cibule kuchyňská0,1
cukrovka0,3
červená řepa0,3
česnek0,1
hořčičné semena5
fazole2
hrách3
chmel0,1
jádrové ovoce0,5
jahody (kromě lesních)0,1
mák2
peckové ovoce0,5
semena řepky5
slunečnicové semeno0,1
sójové boby2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fluazinamvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
flucythrinatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fludioxonilvšechny potraviny rostlinného původu0,02*
flufenacetbrambory0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
flufenoxuronhrozny stolní a moštové 0,5
jádrové ovoce0,5
peckové ovoce0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flumioxazinečaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fluoxastrobinječmen0,05
pšenice0,05
tritikále0,05
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flupyrosulfuron-methylčaj0,05*
chmel0,05*
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fluquinconazolejádrové ovoce0,3
ječmen0,1*
pšenice0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
flurochloridonebrambory0,05
kukuřice0,05
pšenice0,05
slunečnicové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fluroxypyrčaj0,1*
chmel0,1*
ječmen0,1
oves0,1
pšenice0,1
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
flurtamonečaj0,05*p
chmel0,05*p
obiloviny0,02*p
olejnatá semena0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
flusilazolecukrovka0,05
hrozny stolní a moštové0,1
hrušky0,2
jablka0,2
ječmen0,1
pšenice0,1
semena řepky0,05*
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flutriafolcukrovka0,05
ječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
folpetangrešt3a
brambory0,1
cibule kuchyňská0,1
čaj0,05*
fazolové semena vyluštěné2a
fazolové lusky2a
hrozny moštové5
chmel150
jádrové ovoce3a
jahody (kromě lesních)3a
ječmen2
kedlubny0,05
maliny3a
olejnatá semena0,05*
ostružiny3a
pšenice2
rajčata2a
rybíz (červený, bílý a černý)3a
salát hlávkový2
špenát10
třešně, višně2
tykvovité s nejedlou slupkou1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
foramsulfurončaj0,05*
chmel0,05*
obiloviny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
formothiončaj0,05*
chmel0,05*
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,05*
ořechy ze stromů0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fosetyl-Alcibule kuchyňská0,2
hrozny stolní a moštové5
chmel100
tykvovité s jedlou slupkou5
tykvovité s nejedlou slupkou5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fosforovodíkobiloviny0,11)
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*1)
fosthiazatebanány0,05p
čaj0,05*p
chmel0,05*p
obiloviny0,05*p
olejnatá semena0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
fuberidazoleječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
furathiocarbčaj0,1*
chmel5
košťálová zelenina vytvářející0,1
růžice
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
glufosinate brambory0,1
hrozny stolní a moštové0,05
jádrové ovoce0,05
mák1
peckové ovoce0,05
semena řepky1
slunečnicové semeno2
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
glyphosatebavlníková semena10p
brambory0,5p
čaj2p
čirok20p
fazole2p
hořčičné semeno10p
houby volně rostoucí50p
hrách10p
hrozny stolní a moštové0,5p
ječmen20p
kukuřice1p
lněné semeno10p
mandarinky0,5p
olivy na olej iii)1p
oves20p
pomeranče0,5p
pšenice10p
semena řepky10p
slunečnicové semeno20p
sójové boby20p
tritikále10p
vlčí bob10p
žito10p
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*p
guazatine-acetatevšechny potraviny rostlinného původu0,05*
haloxyfop-methylbrambory0,05
cukrovka0,2
červená řepa0,2
hořčičné semeno0,2
vyluštěná hrachová zrna0,05
hrozny stolní a moštové0,05
jádrové ovoce0,05
kmín0,05
peckové ovoce0,05
semena konopí0,2
semena řepky0,2
slunečnicové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
HCHčaj0,02*
chmel0,02*
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
heptachlorčaj0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
hexaconazolebanány0,1
čaj0,05*
hrozny stolní a moštové0,1
hrušky0,1
chmel0,05*
jablka0,1
jahody (kromě lesních)0,2
ječmen0,1
olejnatá semena0,05*
ořechy ze stromů0,05*
pšenice0,1
rajčata0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
hexachlorobenzenebrambory0,01
čaj0,02*
dýňová semena0,05
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
hexythiazoxhrozny stolní a moštové0,05
chmel3
jádrové ovoce0,05
okurky salátové, okurky nakládačky0,05
peckové ovoce0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
hymexazolcukrovka0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chinomethionatovoce, ořechy0,3
zelenina0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,3
chlorbensidečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlorbufamčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlordanečaj0,02*
chmel0,02*
obiloviny0,02
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlorfenapyrčaj0,1*
chmel50
obiloviny0,05*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorfensončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlorfenvinphosceler řapíkatý0,5
cukety0,1
čaj0,05*
česnek0,5
houby pěstované0,5
chmel0,05*
chřest0,1
kapusta hlávková, zelí0,5
kapusta růžičková0,1
kedlubny0,3
mrkev0,5
obiloviny0,02*
pastinák0,5
petrželová nať0,5
pór0,1
ředkvička0,5
řeřicha0,1
salát kadeřavý0,1
šalotka0,5
špenát0,1
tuřín0,5
vodnice0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
chloridazoncukrovka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlormequat čaj0,1*
houby pěstované10
hrušky0,2t do 31.7.09
chmel0,1*
ječmen2
lněná semena7od 15.9.08
olejnatá semena ostatní0,1*
olivy na olej iii)0,1*
ořechy ze stromů0,1*
oves5
pšenice2
semena řepky7od 15.9.08
tritikále2
žito2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorobenzilatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
chlorothalonilangrešt10
banány0,2
broskve1
celer bulvový1
celer řapíkatý10
cibule kuchyňská0,5
cibule jarní10
čaj0,1*
čerstvé bylinky5
česnek0,5
fazolové lusky5
fazolová semena (vyluštěná)2
houby pěstované2
hrachové lusky2
hrachová zrna (vyluštěná)0,3
hrozny moštové3
hrozny stolní1
chmel50
jádra podzemnice olejné0,05
jádrové ovoce1
jahody (kromě lesních)3
ječmen0,1
kapusta hlávková, zelí3
kapusta růžičková3
klikvy2
košťálová zelenina vytvářející růžice3
meruňky1
mrkev1
okurky nakládačky5
okurky salátové1
oves0,1
papája20
plodová zelenina - lilkovité2
pór10
pšenice0,1
rybíz (červený, bílý a černý)10
šalotka0,5
tritikále0,1
tykvovité s nejedlou slupkou1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlorotoluronječmen0,1
mák0,1
pšenice0,1
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chloroxurončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorprophambrambory103) 4)
čaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorpyrifosbanány3
angrešt1
artyčoky1
broskve0,2
cibule kuchyňská0,2
citrony0,2
citrusové plody ostatní0,3
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,5
chmel0,1*
jádrové ovoce0,5
jahody (kromě lesních)0,2
ječmen0,2
kapusta hlávková, zelí1
kiwi2
pekingské zelí0,5
plodová zelenina - lilkovité0,5
pór0,5od 15.9.08
maliny0,5
mandarinky2
mrkev0,1
ostružiny0,5
rybíz (červený, bílý a černý)1
ředkvička0,2
švestky0,2
třešně, višně0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorpyrifos-methylbroskve0,5
citrony0,3
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,2
chmel0,1*
jádrové ovoce0,5
jahody (kromě lesních)0,5
plodová zelenina - lilkovité0,5
mandarinky1
obiloviny31)
pomeranče0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorsulfuronvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
chlozolinatečaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
imazalilbanány2
brambory51)
brambory3od 15.9.08
citrusové plody5
čaj0,1*
chmel0,1*
jádrové ovoce51)
jádrové ovoce2od 15.9.08
melouny cukrové2
obiloviny0,02*
rajčata0,5
tykvovité s jedlou slupkou0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*od 15.9.08
imazamoxčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
imazosulfurončaj0,02*p
chmel0,02*p
obiloviny0,01*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
imidaclopridhořčičné semena0,05*
chmel2
kukuřice0,05*
mák0,05*
semena řepky0,05*
slunečnicové semeno0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
indoxacarbangrešt1p
artyčoky0,1p
banány0,2p od 15.6.08
broskve0,3p
celer řapikatý2p od 15.9.08
čaj0,05*p
čerstvé bylinky2p
endivie2p
hrozny stolní a moštové2p
chmel0,05*p
jablka0,5p
jádrové ovoce ostatní0,3p
kadeřávek0,2p
kapusta hlávková, zelí3p
košťálová zelenina listová0,2p od 15.9.08
košťálová zelenina vytvářející růžice0,3p
lilek0,5p
listy a výhonky druhu Brassica spp.1p od 15.9.08
meruňky0,3p
obiloviny0,02*p
olejnatá semena ostatní0,05*p
ořechy ze stromů0,05*p
paprika zeleninová0,3p
pekingské zelí0,2p
polníček1p od 15.6.08
rajčata0,5p
rybíz (červený, bílý a černý)1p
ředkvička0,2p od 15.6.08
salát hlávkový2p
sójové boby0,5p
špenát2p od 15.6.08
tykvovité s jedlou slupkou0,2p
tykvovité s nejedlou slupkou0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
iodosulfuron-methylčaj0,05p
chmel0,05p
obiloviny0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
ioxynilcibule jarní3p
cibule kuchyňská0,2p
čaj0,1*p
česnek0,2p
chmel0,1*p
mrkev0,2p
pastinák0,2p
pór3p
obiloviny0,05*p
olejnatá semena0,1*p
šalotka0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
iprodionebobulové a drobné ovoce ostatní10p
celer bulvový0,3p
cibule kuchyňská0,2p
cibule jarní3p
citrony5p
čaj0,1*p
čekanka salátová2p
čerstvé bylinky10p
česnek0,2p
fazolové lusky5p
hrachové lusky2p
hrachová zrna (vyluštěná)0,3p
hrozny stolní a moštové10p
chmel0,1*p
jádra podzemnice olejné0,5p
jádrové ovoce5p
jahody (kromě lesních)15p
ječmen0,5p
kapusta růžičková0,5p
kapusta hlávková, zelí5p
kiwi5p
křen0,5p
košťálová zelenina vytvářející růžice0,1p
lískové ořechy0,2p
lněné semeno0,5p
luštěniny (suché)0,2p
mandarinky1p
mrkev0,5p
ovoce z keřů10p
oves0,5p
pastinák0,5p
peckové ovoce3p
pekingské zelí5p
petržel kořenová0,5p
plodová zelenina - lilkovité5p
pšenice0,5p
reveň0,2p
rýže3p
ředkvička0,3p
semena řepky0,5p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea10p
slunečnicové semeno0,5p
šalotka0,2p
tykvovité s jedlou slupkou2p
tykvovité s nejedlou slupkou1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
iprovalicarbcibule kuchyňská0,1p
cukety0,1p
čaj0,1*p
hrozny stolní a moštové2p
chmel0,1*p
melouny cukrové0,2p
melouny vodní0,2p
okurky salátové, okurky nakládačky0,1p
obilniny0,05*p
olejnatá semena0,1*p
rajčata1p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
isoproturončaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
isoxaflutolečaj0,1*p
chmel0,1*p
obiloviny0,05*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
kresoxim-methylangrešt1p
čaj0,1*p
hrozny stolní a moštové1p
chmel0,1*p
jádrové ovoce0,2p
jahody (kromě lesních)1p
lilek0,5p
obiloviny0,05*p
olejnatá semena0,1p
olivy na olej iii)0,2p
ořechy ze stromů0,1p
paprika zeleninová1p
pór5p
rajčata0,5p
rybíz (červený, bílý a černý)1p
tykvovité s nejedlou slupkou0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
lactofenječmen0,05do 22.12.08
pšenice0,05do 22.12.08
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*do 22.12.08
lambda-cyhalothrin/)vii)angrešt0,1
banány0,1od 15.9.08
planě rostoucí bobulové ovoce a plody0,2
broskve0,2
celer bulvový0,1
celer řapíkatý0,3
cibule jarní0,05
citrony0,2
čaj1
čerstvé bylinky1
endivie1od 15.9.08
fazolové lusky0,2
fenykl sladký0,3
grapefruity0,1
houby volně rostoucí0,5
hrachové lusky0,2
hrachová zrna vyluštěná0,2
hrozny stolní a moštové0,2
chmel10
jádrové ovoce0,1
jahody (kromě lesních)0,5
ječmen0,05
kapusta hlávková, zelí0,2
kapusta růžičková0,05
košťálová zelenina listová1
košťálová zelenina vytvářející růžice0,1
kukuřice cukrová0,05
lilek0,5
listy výhonky druhu Brassica spp.1od 15.9.08
maliny0,2
mandarinky0,2
mango0,1
meruňky0,2
okra0,1
olejnatá semena0,05*
olivy na olej0,5
ořechy ze stromů0,05*
paprika zeleninová0,1
peckové ovoce ostatní0,1
polníček1od 15.9.08
pomeranče0,1
pór0,3
pomelo0,1
rajčata0,1
roketa setá (ruccola)1od 15.9.08
rybíz (červený, bílý a černý)0,1
ředkvička0,1
řeřicha1od 15.9.08
salát hlávkový0,5
salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea ostatní1
špenát a podobná zelenina0,5
švestky0,1od 15.9.08
třešně, višně0,1od 15.9.08
tykvovité s jedlou slupkou0,1
tykvovité s nejedlou slupkou0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
lenacilcukrovka0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
lindanečaj0,05*
chmel0,05*
obiloviny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
linuronceler bulvový0,5p
celer řapíkatý0,1p
čaj0,1*p
čerstvé bylinky1p
fenykl sladký0,1p
fazolová semena (vyluštěná)0,1p
hrachová zrna (vyluštěná)0,1p
chmel0,1*p
mrkev0,2p
obiloviny0,05*p
olejnatá semena0,1*p
pastinák0,2p
petržel kořenová0,2p
čerstvé bylinky1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
malathioncitrusové plody2
čaj0,5
kořenová a hlíznatá zelenina0,5
obiloviny81)
ovoce ostatní0,5
zelenina ostatní3
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
maleic hydrazidebrambory50p
cibule kuchyňská15p
čaj0,5*p
česnek15p
chmel0,5p
mrkev30p
obiloviny0,2*p
olejnatá semena0,5*p
pastinák30p
šalotka15p
ostatní potraviny rostlinného původu0,2*p
mancozebviz dithiokarbamáty
mandipropamidbrambory0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
manebviz dithiokarbamáty
MCPAčaj0,1*p
fazole0,1p
fazolová semena (vyluštěná)0,1p
hrách0,1p
hrachové lusky0,1p
hrachové zrna (vyluštěná)0,1p
vyluštěná
chmel0,1*p
obiloviny0,05*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
MCPBviz MCPA
mecarbamčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
mecopropčaj0,1*p
chmel0,1*p
obiloviny0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
mecoprop-Pviz mecoprop
měďcukrovka50
fazole20
hrozny stolní40
chmel1000
peckové ovoce20
ostatní potraviny rostlinného původu10
mefenpyr-diethylvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
mepanipyrimčaj0,02*p
hrozny stolní a moštové3p
chmel0,02*p
jahody (kromě lesních)2p
lilek1p od 15.9.08
olejnatá semena0,02*p
rajčata1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
mesosulfurončaj0,02*p
chmel0,02*p
obiloviny0,01*p
olejnatá semena0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
mesosulfuron-methylviz mesosulfuron
mesotrionečaj0,1*p
chmel0,1*p
obiloviny0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
metalaxylcibule kuchyňská0,5
cibule jarní0,2
citrusové plody0,5
čaj0,1*
čekanka salátová0,3
čerstvé bylinky2
česnek0,5
endivie1
hrozny moštové1
hrozny stolní2
chmel10
jádrové ovoce1
jahody (kromě lesních)0,5
kadeřávek0,2
křen0,1
kapusta hlávková, zelí1
košťálová zelenina vytvářející růžice0,2
listy a výhonky druhu Brassica spp.2od 15.9.08
melouny cukrové0,2
melouny vodní0,2
mrkev0,1
okurky salátové0,5
lněná semena0,1*
paprika zeleninová0,5
pastinák0,1
polníček0,2
pór0,2
rajčata0,2
roketa setá (ruccola)2od 15.9.08
ředkvička0,1
salát hlávkový2
šalotka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
metalaxyl-Mviz metalaxyl
metamitroncukrová řepa0,2
červená řepa0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
metazachlorhořčičné semeno0,1
košťálová zelenina0,05
semena řepky0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
metconazoleječmen0,1
mák0,1
pšenice0,1
semena řepky0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
methacriphosčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
methamidophosartyčoky0,1
bavlníková semena0,2
broskve0,05
čaj0,02*
fazolové lusky0,5
hrachové lusky0,5
chmel0,02*
košťálová zelenina vytvářející růžice0,02
meruňky0,1
obiloviny0,01*
sójové boby0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
methidathionananas0,05od 15.9.08
bavlníková semena1od 15.9.08
cibule kuchyňská0,1od 15.9.08
citrusové plody2
citrusové plody5od 15.9.08
čaj0,1*do 14.9.08
čaj0,5od 15.9.08
čirok0,2od 15.9.08
hrách (suchý)0,1od 15.9.08
hrachové lusky0,1od 15.9.08
chmel0,1do 14.9.08
chmel5od 15.9.08
jádrové ovoce0,05od 15.9.08
košťálová zelenina vytvářející hlávky0,1od 15.9.08
kukuřice0,1od 15.9.08
okurky salátové0,05od 15.9.08
olivy na olej iii)1
ořechy ze stromů0,05*
rajčata0,1od 15.9.08
semena konopí0,1od 15.9.08
semena řepky0,05do 14.9.08
semena řepky0,1od 15.9.08
slunečnicová semena0,5od 15.9.08
švestky0,2
třešně, višně0,2od 15.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
methiocarbcibulová zelenina0,5
jahody (kromě lesních)0,5
plodová zelenina0,1
obiloviny0,05*
salát1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
methomylarašídy0,1
bavlníková semena0,1
brokolice0,2
broskve0,2
citrony1
čaj0,1*
čerstvé bylinky0,3
grapefruity0,5
hrozny moštové1
chmel10
jádra podzemnice olejné0,1
jádrové ovoce0,2
kyselé lajmy - limety1
lilek0,2
mandarinky1
meruňky0,2
obiloviny0,05*
paprika zeleninová0,2
pomeranče0,5
pomelo0,5
rajčata0,2
ředkvička0,5
salát hlávkový0,3
švestky0,5
sójové boby0,1
špenát0,05
třešně, višně0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
methoxyfenozide vii)bavlníková semena2
broskve0,3
citrusové plody1
čaj0,05*
fazolové lusky0,2
hrozny stolní a moštové1
chmel0,05*
jádrové ovoce2
kiwi1
lilek0,5
meruňky0,3od 15.9.08
obiloviny0,05*
olejnatá semena ostatní0,05*
paprika zeleninová1
rajčata2
sojové boby2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
methoxychlorčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
metiramviz dithiokarbamáty
metosulamvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
metribuzinbrambory0,05
hrách0,05
rajčata0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
metsulfuron-methylčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
mevinphosčaj0,02*
chmel0,02*
obiloviny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
milbemectinčaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ořechy ze stromů0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
molinatečaj0,1*p
chmel0,1*p
obiloviny0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
monocrotophosčaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
monolinurončaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
myclobutanilangrešt1
artyčoky0,5
banány2
broskve0,5
citrusové plody3
čaj0,05*
fazolové lusky0,3
hrozny stolní a moštové1
chmel2
jádrové ovoce0,5
jahody (kromě lesních)1
křen0,2
lilek0,3
maliny1
meruňky0,3
mrkev0,2
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,05*
ořechy ze stromů0,05*
ostružiny1
paprika zeleninová0,5
pastinák0,2
petržel kořenová0,2
rajčata0,3
rybíz (červený, bílý a černý)1
salát kadeřavý5
švestky0,5
třešně, višně1
tykvovité s jedlou slupkou0,1
tykvovité s nejedlou slupkou0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
napropamidevšechny potraviny rostlinného původu0,05*
nicosulfuronkukuřice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
nicosulfuron vii)kukuřice0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
nitrofenčaj0,02*
chmel0,02*
ostatní potraviny rostlinného0,01*
původu
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
omethoateviz dimethoate
oxadiargylčaj0,05*
chmel0,05*
obiloviny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
oxadiazoncibule kuchyňská0,05
česnek0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
oxamylcukety0,03p
čaj0,02p
chmel0,02p
lilek0,02p
mandarinky0,02*p
okurky nakládačky0,02p
okurky salátové0,02p
olejnatá semena0,02*p
paprika zeleninová0,02p
rajčata0,02p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
oxasulfurončaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
oxydemeton-methylčaj0,05*
chmel0,05*
ječmen0,1
kapusta hlávková, zelí0,05
kapusta růžičková0,05
kedlubny olejnatá semena0,05 0,05*
oves0,1
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
oxyfluorfenvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
paraquatčaj0,05*
chmel0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
parathiončaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
parathion-methylčaj0,05*
hrách0,2
chmel0,05*
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
penconazole artyčoky broskve0,2 0,1
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,2
chmel0,5
jahody (kromě lesních)0,5
jádrové ovoce0,2
lilek0,1
meruňky0,1
obiloviny0,05*
paprika zeleninová0,2
rajčata0,1
rybíz (červený, bílý a černý)0,5
tykvovité s jedlou slupkou0,1
tykvovité s nejedlou slupkou0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pencycuronvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
pendimethalinčaj0,1*
celer bulvový0,1od 15.6.08
celer řapikatý0,1od 15.6.08
chmel0,1*
křen0,2
lusková zelenina0,2od 15.6.08
luštěniny0,2od 15.6.08
mrkev0,2
olejnatá semena0,1*
pastinák0,2
petržel kořenová0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
permethrinčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pethoxamidčaj0,02*p
chmel0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
phenmediphamartyčoky0,2*p
cukrová řepa0,1
čaj0,1*p
chmel0,1*p
jahody (kromě lesních)0,1*p
obiloviny0,05*p
olejnatá semena0,1*p
řepa salátová0,1*p
špenát a podobná zelenina0,5*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phoratearašídy0,1
čaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phosalone broskve2
jádrové ovoce2
kořenová a hlíznatá zelenina0,1
olivy na olej iii)0,1
ovoce ostatní1
zelenina ostatní1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phosmetčaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phosphamidončaj0,02*
chmel0,02*
obiloviny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
phoximčaj0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
picloramkukuřice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
picolinafenčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
picoxystrobinčaj0,1*p
chmel0,1*p
ječmen0,2p
oves0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
pinoxadenječmen0,2
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
piperonyl butoxidebobulové a drobné ovoce1
jádrové ovoce1
obiloviny101)
švestky1
třešně, višně1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pirimicarbbobulové a drobné ovoce1
brukvovitá zelenina0,5
fazolové lusky1
hrachové lusky1
jádrové ovoce1
okurky salátové, okurky nakládačky0,5
paprika zeleninová0,5
peckové ovoce0,5
pór0,5
rajčata1
salát3
švestky1
špenát0,2
třešně, višně2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pirimiphos-methylcitrusové plody ostatní1
houby pěstované2
hrozny moštové2
kapusta růžičková2
kiwi2
košťálová zelenina vytvářející růžice1
mandarinky2
melouny1
mouka0,1
mrkev1
obiloviny51)
okurky salátové0,1
paprika zeleninová1
rajčata1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
procymidonecibule kuchyňská0,2
čaj0,1*
čekanka salátová2
česnek0,2
fazolové lusky2
hrách0,2
vyluštěná hrachová zrna0,3
hrachové lusky1
hrozny stolní a moštové5
hrušky1
chmel0,1*
jahody (kromě lesních)5
kiwi5
plodová zelenina - lilkovité2
maliny10
obiloviny0,02*
olejnatá semena ostatní0,05*
ořechy ze stromů0,05*
peckové ovoce ostatní2
semena řepky1
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea5
slunečnicové semeno1
sójové boby1
šalotka0,2
třešně, višně0,02*
tykvovité s jedlou slupkou1
tykvovité s nejedlou slupkou1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
profenofosbavlníková semena2
čaj0,1*
chmel0,1*
paprika zeleninová (chilli)5
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
prohexadionečaj0,1*
chmel0,1*
ječmen0,2
olejnatá semena0,1*
pšenice0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
prochlorazananas5
avokádo5
citrusové plody10
čaj0,1*
čerstvé bylinky5
česnek0,5
houby pěstované2
hrách0,3
chmel0,1*
ječmen1
lněné semeno0,5
mango5
olejnatá semena ostatní0,1*
ořechy ze stromů0,1*
oves1
papája5
pšenice0,5
rýže1
semena řepky0,5
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea5
slunečnicové semeno0,5
šalotka5
tritikále0,5
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propachlorvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
propamocarbbrambory0,1*
celer bulvový0,2
košťálová zelenina vytvářející1
hlávky
košťálová zelenina vytvářející1
růžice
košťálová zelenina listová1
paprika zeleninová1
rajčata1
tykvovité s jedlou slupkou2
tykvovité s nejedlou slupkou2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propaquizafopvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
propargitečaj5
fazole0,1*
hrozny stolní a moštové0,5
chmel30
jádrové ovoce3
jahody (kromě lesních)3
paprika zeleninová3
peckové ovoce3
rybíz (červený, bílý a černý)3
sójové boby0,1*
tykvovité s jedlou slupkou0,5
tykvovité s nejedlou slupkou0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propiconazolearašídy0,2p
banány0,1p
bavlníková semena0,1*p
broskve0,2p
čaj0,1*p
chmel0,1*p
jádra podzemnice olejné0,2p
ječmen0,2p
meruňky0,2p
olejnatá semena ostatní0,1*p
oves0,2p
pór0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
propinebbrambory0,2
celer bulvový0,3
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové1
chmel50
jádrové ovoce0,3
melouny cukrové1
melouny vodní1
okurky salátové2
olejnatá semena0,1*
olivy na olej0,3
paprika zeleninová1
rajčata2
třešně, višně0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propoxurangrešt0,2
citrony0,3
čaj0,1*
chmel0,1*
kapusta hlávková, zelí0,5
košťálová zelenina vytvářející0,5
růžice
limety0,3
mandarinky0,3
pór1
rybíz (červený, bílý a černý)0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propoxycarbazonečaj0,05*
chmel0,05*
obiloviny0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
propyzamidečaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,05*
salát hlávkový a ostatní salátové1
rostliny, včetně čeledi Brassicacea
čerstvé bylinky1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
proquinazidječmen0,01*
pšenice0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
prosulfocarbbrambory0,01*
hrách0,01*
hrachové lusky0,01*
hrachová zrna (vyluštěná)0,01*
slunečnicová semena0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
prosulfurončaj0,1*
chmel0,1*
luštěniny (suché)0,05*
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
prothioconazolehořčičné semena0,05
ječmen0,05
oves0,05
pšenice0,05
semena řepky0,05
tritikále0,05
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
pymetrozineangrešt0,5od 15.6.08
bavlníková semena0,05
broskve0,05
citrusové plody0,3
čaj0,1*
čerstvé bylinky1
čerstvé bylinky2od 15.9.08
fazolové lusky2od 15.9.08
chmel15
jahody (kromě lesních)0,5
kapusta hlávková, zelí0,05
košťálová zelenina listová0,2
lilek0,5
lusková zelenina (čerstvá)1do 14.9.08
lusková zelenina ostatní1od 15.9.08
maliny3
meruňky0,05
okra1od 15.9.08
ostružiny3
paprika zeleninová1
rajčata0,5
rybíz (červený, bílý a černý)0,1
rybíz (červený, bílý a černý)0,5od 15.6.08
rybíz (červený, bílý a černý)0,1od 15.9.08
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea2
tykvovité s jedlou slupkou0,5
tykvovité s nejedlou slupkou0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
pyraclostrobinbobulové a drobné ovoce ostatní0,5p od 15.6.08
broskve0,2p od 15.6.08
cibule kuchyňská0,2p
citrusové plody1p
čaj0,05*p
černý kořen0,1p od 15.6.08
čerstvé bylinky2p od 15.6.08
česnek0,2p
hrozny moštové2p
hrozny stolní1p
chmel0,05*p
chmel10p od 15.6.08
jahody (kromě lesních)0,5p
jádrové ovoce0,3p od 15.6.08
ječmen0,3p
kapusta hlávková, zelí0,2p od 15.6.08
kapusta růžičková0,2p od 15.6.08
košťálová zelenina vytvářející růžice0,1p od 15.6.08
kozí brada0,1p od 15.9.08
křen0,3p od 15.6.08
lilek0,2p od 15.6.08
listová zelenina ostatní2p od 15.6.08
luštěniny (suché)0,3p
maliny1p od 15.6.08
mango0,05p od 15.6.08
meruňky0,2p od 15.6.08
mrkev0,1p od 15.6.08
ostružiny1p od 15.6.08
oves0,3p
papája0,05p
paprika zeleninová0,5p od 15.6.08
pastinák0,3p od 15.6.08
petržel kořenová0,1p od 15.6.08
pistácie1p
polníček10p od 15.6.08
pór0,5p od 15.6.08
pšenice0,1p
rajčata0,2p od 15.6.08
ředkvička0,2p od 15.9.08
rybíz (červený, bílý a černý)2p od 15.6.08
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea2p
špenát a podobná zelenina0,5p od 15.9.08
šalotka0,2p
švestky0,1p od 15.6.08
švestky0,2p od 15.9.08
tritikále0,1p
třešně, višně0,2p
třešně, višně0,3p od 15.6.08
žito0,1p
olejnatá semena0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
pyraflufenethylčaj0,05*
chmel0,05*
obiloviny0,02*
olejnatá semena0,05*
ořechy ze stromů0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
pyrazophosčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pyrethrinsbrambory0,1
obiloviny31)
olejnatá semena11)
ovoce1
zelenina1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pyridabenhrozny stolní a moštové0,5
jádrové ovoce0,1
kmín0,05
švestky0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
pyridatečaj0,1*p
chmel0,1*p
kadeřávek0,2p
pór1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
pyrimethanilbanány0,1p
bobulové a drobné ovoce ostatní5p
broskve10p
cibule kuchyňská0,1p
citrusové plody10p
čaj0,1*p
čerstvé bylinky3p
endivie10p od 15.9.08
fazolové lusky2p
hrachová zrna (vyluštěná)0,2p
hrozny stolní a moštové5p
chmel0,1*p
jádrové ovoce5p
jahody (kromě lesních)5p
lilek1p
luštěniny (suché)0,5p
maliny10p
mandle0,2p
meruňky3p
mrkev1p
olejnatá semena0,1*p
ostružiny10p
paprika zeleninová2p
pistácie0,2p
pór1p
rajčata1p
salát hlávkový10p
švestky3p
tykvovité s jedlou slupkou1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
quinalphoschmel0,1*
čaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
quinmeraccukrová řepa0,1
hořčičné semeno0,1
semena řepky0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
quinoxyfenartyčoky0,3p
bobulové a drobné ovoce ostatní2p
broskve0,05p
čaj0,05*p
hrozny stolní a moštové1p
chmel0,5*p
jablka0,05p
jahody (kromě lesních)0,3p
ječmen0,2p
meruňky0,05p
olejnatá semena0,05*p
oves0,2p
třešně,višně0,3p
tykvovité s nejedlou slupkou0,05p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
quintozenearašídy0,05*
čaj0,05*
chmel0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
quizalofop-P-ethylkmín0,1
semena řepky0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
quizalofop-P-terfurylvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
resmethrinčaj0,2*
chmel0,2*
obiloviny0,05*
olejnatá semena0,2*
ořechy ze stromů0,2*
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
rimsulfurončaj0,1p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
silthiofamčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
sírabroskve50
cukrovka50
hrozny stolní a moštové50
chmel50
jablka50
jahody (kromě lesních)50
ječmen50
mrkev50
pšenice50
petržel kořenová50
rajčata50
tykvovitá zelenina50
žito50
ostatní potraviny rostlinného původu0,5*
sloučeniny rtutičaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
s-metolachlorčaj0,02*
chmel0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
spiroxaminebanány3od 15.9.08
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové1
chmel0,1*
ječmen0,3p
oves0,3p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
sulfosulfurončaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
tebuconazolehořčičné semena0,2
hrozny stolní a moštové0,5
chmel30
jádrové ovoce0,5
ječmen0,3
peckové ovoce0,5
pšenice0,2
semena řepky0,2
tritikále0,2
žito0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tecnazenečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
teflubenzuronbrambory0,05
košťálová zelenina0,5
hrozny stolní a moštové0,5
jádrové ovoce0,5
kukuřice0,05
peckové ovoce0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
TEPPčaj0,02*
chmel0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
terbuthylazinebrambory0,1
hrách0,1
hrachová zrna (vyluštěná)0,1
hrozny stolní a moštové0,1
chmel0,1
jádrové ovoce0,1
kmín0,1
kukuřice0,1
meruňky0,1
švestky0,1
třešně, višně0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
tetraconazolehrozny stolní a moštové0,5
hrušky0,5
jablka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
thiabendazoleavokádo15
banány5
batáty15
brambory15
brokolice5
citrusové plody5
čaj0,1*
čekanka salátová1
houby pěstované10
hrušky5
chmel0,1*
jablka5
kasava15
mango5
ořechy ze stromů0,1*
papája10
jamy15
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
thiacloprid vii)bobulovité a drobné ovoce ostatní1p
broskve0,3p
celer bulvový0,1p od 15.9.08
celer řapikátý0,3p od 15.9.08
čaj0,05*p
čerstvé bylinky3p
fazolové lusky1p
hrachová zrna vyluštěná0,2od 15.9.08
hořčičná semena0,3
hořčičná semena0,2p od 15.6.08
chmel0,05*p
jahody (kromě lesních)0,5p
ječmen1
jádrové ovoce0,3p
kapusta hlávková, zelí0,2p od 15.9.08
kapusta růžičková0,05p od 15.9.08
kedlubna0,05p od 15.9.08
košťálová zelenina listová1p od 15.9.08
košťálová zelenina vytvářející růžice0,1p od 15.9.08
kukuřice cukrová0,1p od 15.9.08
lilek0,5p
luštěniny0,1p od 15.9.08
maliny3p od 15.9.08
melouny cukrové0,2p
melouny vodní0,2p
meruňky0,3p
obiloviny ostatní0,05p
olejnatá semena ostatní0,05*p
ostružiny3p od 15.9.08
oves1
ovoce z keřů1p do 14.9.08
ovoce z keřů ostatní1p od 15.9.08
papája0,5p od 15.6.08
paprika zeleninová1p
pšenice0,1
rajčata0,5p
roketa setá (ruccola)3p od 15.9.08
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea2p do 14.9.08
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea ostatní2p od 15.9.08
semena řepky0,3p
švestky0,1p
třešně, višně0,3p
tykvovité s jedlou slupkou0,3p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
thiamethoxambrambory0,1
cukrová řepa0,05
ječmen0,05
kukuřice0,05
pšenice0,05
rajčata0,2
semena řepky0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
thifensulfuron-methylčaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
thiodicarbviz methomyl
thiophanate-methylbroskve2
hrozny moštové3
jádrové ovoce0,5
ječmen0,3
kapusta růžičková1
lilek2
mango1od 15.9.08
meruňky2
obiloviny ostatní0,01*
okra1
ořechy ze stromů0,2
oves0,3
papája1
pšenice0,05
rajčata2
švestky0,3
sójové boby0,3
tritikále0,05
třešně, višně0,3
tykvovité s nejedlou slupkou0,3
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
thirambroskve3
čaj0,2*
endivie2
hrozny moštové3
hrušky5
chmel0,2*
jablka5
jahody (kromě lesních)10
meruňky3
salát hlávkový2
švestky2
třešně, višně3
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
tolclofos-methylbrambory0,05
cukrová řepa0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tolylfluanidbobulové a drobné ovoce ostatní5p
brokolice1p
cibule kuchyňská0,5p
čaj0,1*p
česnek0,5p
fazolové lusky3p
hrachové lusky3p
hrozny stolní a moštové5p
chmel50p
jahody (kromě lesních)5p
jádrové ovoce3p
lilek3p
olejnatá semena0,1*p
ovoce z keřů5p
paprika zeleninová2p
pór3p
rajčata3p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea20p
šalotka0,5p
švestky0,5p
třešně, višně1p
tykvovité s jedlou slupkou2p
tykvovité s nejedlou slupkou0,3p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
tralkoxydimječmen0,02
pšenice0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triadimefon ananas3
artyčoky1
banány0,2
cibule kuchyňská0,5
cibule jarní1
čaj0,2*
hrozny stolní a moštové2
chmel10
jablka0,2
jahody (kromě lesních)0,5
ječmen0,2
olejnatá semena0,2*
ořechy ze stromů0,2*
oves0,2
paprika zeleninová0,5
pšenice0,2
rajčata0,3
tritikále0,2
žito0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
triadimenolviz triadimefon
tri-allateovoce0,1
zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
triasulfurončaj0,1*
chmel0,1*
obiloviny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
triazophosčaj0,02*
chmel0,02*
obiloviny0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triazoxideječmen0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tribenuron-methylčaj0,02*
chmel0,02*
obiloviny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tridemorphčaj20
chmel0,1*
ječmen0,2
olejnatá semena0,1*
oves0,2
ořechy ze stromů0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trifloxystrobin angrešt1p
banány0,05p
brokolice0,05p od 15.6.08
broskve1p
citrusové plody0,3p
čaj0,05*p
fazolové lusky0,5p
hrozny stolní a moštové5p
chmel30p
jádrové ovoce0,5p
jahody (kromě lesních)0,5p
ječmen0,3p
košťálová zelenina vytvářející hlávky0,2p od 15.6.08
květák0,05p od 15.6.08
mango0,5p od 15.6.08
melouny cukrové0,3p
melouny vodní0,2p od 27.11.07
meruňky1p
mrkev0,05p
olejnatá semena0,05*p
olivy na olej0,3p od 15.9.08
papája1p
paprika zeleninová0,3p od 15.6.08
pór0,2p od 15.6.08
pšenice0,05p
rajčata0,5p
rybíz (červený, bílý a černý)1p
švestky0,2p
tritikále0,5p
třešně, višně1p
tykve0,2p od 15.9.08
tykvovité s jedlou slupkou0,2p
žito0,05p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
triflumizolevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
triflumuronjádrové ovoce1
peckové ovoce1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trifluralin anýz0,1
košťálová zelenina0,1
cibule kuchyňská0,1
cukrovka0,1
česnek0,1
fazole0,1
fenykl0,1
květ heřmánku0,1
hořčičné semeno0,1
hrách0,1
ječmen0,1
koriandr setý0,1
kořenová a hlíznatá zelenina0,1
luštěniny (suché)0,1
oves0,1
paprika zeleninová0,1
pšenice0,1
rajčata0,1
semena řepky0,1
slunečnicové semeno0,1
sójové boby0,1
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triflusulfuron-methylcukrová řepa0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triforineangrešt2
broskve2
čaj0,1*
chmel30
jádrové ovoce2
ječmen0,1
meruňky2
oves0,1
pšenice0,1
rybíz (červený, bílý a černý)2
švestky1
třešně, višně2
tykvovité s jedlou slupkou0,5
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trichlorfonobiloviny0,1
ovoce0,5
zelenina0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trimethyl sulfoniový kationhouby volně rostoucí20p
ječmen10p
mandarinky0,5
olivy na olej1p
oves10p
pomeranče0,5p
pšenice5p
sójové boby10p
tritikále5p
žito5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
trinexapac-ethylječmen0,2
pšenice0,2
semena řepky1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
triticonazolečaj0,02*p
chmel0,02*p
obiloviny0,01*p
olejnatá semena0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
tritosulfuronvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
vamidothionjádrové ovoce0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
vinclozolincibulová zelenina1
čaj0,1*
čekanka salátová2
fazole0,5
fazolová semena (vyluštěná)0,5
fazolové lusky2
hrách0,5
hrachová zrna (vyluštěná)0,3
hrachové lusky2
hrozny stolní a moštové5
chmel40
jádrové ovoce1
jahody (kromě lesních)5
ovoce z keřů5
kiwi10
lilek3
meruňky2
mrkev0,5
pekingské zelí2
rybíz (červený, bílý a černý)10
semena řepky1
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea5
švestky2
třešně, višně0,5
tykvovité s jedlou slupkou1
tykvovité s nejedlou slupkou1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
zeta-cypermethrinviz cypermethrin
ziramčaj0,2*
chmel0,2*
hrušky1
švestky2
třešně, višně5
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
zoxamidečaj0,05*p
hrozny stolní a moštové5p
chmel0,05*p
olejnatá semena0,05*p
rajčata0,5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
Vysvětlivky:
1)MLR vyplývající z posklizňového ošetření
2)pouze pro průmyslové zpracování
3)brambory omyté
4)samostatně nebo společně s prophamem
5)samostatně nebo společně s chlorprophamem
i)Maximální limit reziduí pesticidů
ii)Indexem „*“ u jednotlivých hodnot MLR pesticidů znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti, nebo je nižší než mez stanovitelnosti.
Index „p“ označuje prozatímní MLR stanovený podle č. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a konečným se stane po jeho vyhlášení ve směrnici ES.
Index „t“ označuje dočasný MLR stanovený do 31.12. 2008 pro nezbytná použití podle nařízení 2076/2002/ES.
Index „a“ vyjadřuje ∑ captanu a folpetu.
Index „m“ vyjadřuje údaje z monitorování, které ukazují, že v dýňových semenech, z nichž se získává olej, lze nalézt hodnoty až do 0,02 mg/kg.
Index „h“ vyjadřuje, že hodnoty jsou na základě používání aldrinu a dieldrinu v minulosti.
iii)MLR pro daný produkt se u potraviny uplatňují jen tehdy, je-li použit pro lidskou spotřebu. Na části potraviny použité výhradně jako přísady do krmiv pro zvířata se uplatní samostatné MLR.
iv)  Dočasné maximální limity reziduí jsou platné do 1. listopadu 2008, dokud nebude přezkoumána dokumentace podle přílohy III směrnice 91/414/ EHS a nedojde k opětovné registraci formulací delthamethrinu na úrovni členských zemí
v)MLR pro daný produkt v příloze II a III se u produktu uplatňují jen tehdy, je-li použit pro lidskou spotřebu.
vi)V poznámkách je uveden původ rezidua - ma/maneb, mz/mancozeb, me/metiram, pr/propineb, t/thiram, z/ziram.
vii)Technický nicosulfuron odpovídající FAO specifikaci 709/TC (Květen 2006).
viii)F - rozpustné v tuku

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2007 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Název pesticiduPotravina živočišného původuMLR
(mg/kg)
Poznámka/
Doba platnosti MLR
1,2-dichloroethanemaso hospodářských zvířat, včetně0,1*1)
tuku a vnitřností, masné výrobky mléko, mléčné výrobky0,1*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
2,4-Dledviny hospodářských zvířat kromě drůbeže1
maso hospodářských zvířat ostatní, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
2,4-DBjátra hospodářských zvířat0,1
ledviny hospodářských zvířat0,1
maso hospodářských zvířat ostatní, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,05*
abamectinjátra hovězí0,02 1)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,005*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
acephatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
acetamipridjátra hospodářských zvířat0,1p
ledviny hospodářských zvířat0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,05*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p
acetochlormaso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
acibenzolar-S-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
aldicarbmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
aldrinviz dieldrin
amitrazmaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,01*
aramitemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
asulammaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
azinphos-ethylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
azinphos-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
azocyclotinviz cyhexatin
azoxystrobinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,05*
barbanmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
benalaxylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
benfuracarbmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
benomylviz carbendazim
bentazonemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky 0,02*
vejce, vaječné výrobky0,05*
beta-cyfluthrinviz cyfluthrin
bifenthrintuk hovězí0,11)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*2)
mléko, mléčné výrobky0,01*1)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
binapacrylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
bitertanolmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
bromopropylatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
bromoxynilpoživatelné droby hospodářských zvířat0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
camphechlormaso hospodářských zvířat (kromě drůbeže), včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
ryby0,1*4)
captafolmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
carbarylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
carbendazimmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
carbofuranmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*
mléko, mléčné výrobky0,1*
vejce, vaječné výrobky0,1*
carbosulfanmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,5*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
carfentrazon-ethylmaso0,05*
mléko0,05*
cinidon-ethylmaso0,05*
mléko0,025*
vejce0,05*
clofentezinejátra hovězí, kozí, ovčí0,1
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a ostatních vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,02*
clopyralidmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
cyclanilidemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
cyfluthrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,051)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
cyhexatinmaso hovězí, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,2
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
cypermethrinmaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,022)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
cyproconazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
cyromazinemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,2
daminozidemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
DDTmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky11)
mléko, mléčné výrobky0,042)
vejce, vaječné výrobky0,053)
ryby0,54)
deltamethrini)játra, ledviny hospodářských zvířat0,03*1)
maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,11)
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,51)
mléko, mléčné výrobky0,052)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
demeton-S-methylviz oxydemeton -methyl
demeton-S-methylsulfoneviz oxydemeton -methyl
desmediphammaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
di-allatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,2*
mléko, mléčné výrobky0,2*
vejce, vaječné výrobky0,2*
diazinonmaso hospodářských zvířat, včetně0,05*1)
tuku a vnitřností, masné výrobky mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
dicambamaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
dicofolmaso hovězí, kozí a ovčí, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,51)
maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,11)
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,022)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
dieldrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,0062)
vejce, vaječné výrobky0,023)
dimoxystrobinjátra, ledviny a tuk hospodářských zvířat0,3
maso ostatních hospodářských zvířat (kromě drůbeže), masné výrobky0,3
mléko, mléčné výrobky0,01*
dinosebmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
dinoterb maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
diquatmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
disulfotonmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
DNOCmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
dithiokarbamátymaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
endosulfanmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,11)
mléko, mléčné výrobky 0,004*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
endrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,051)
mléko, mléčné výrobky0,00082)
vejce, vaječné výrobky0,0053)
epoxiconazolejátra hovězí0,2
játra vepřová0,05
ledviny a tuk hospodářských zvířat0,01*
maso hospodářských zvířat, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01
vejce, vaječné výrobky0,01*
ethephonmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
ethofumesatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*
mléko, mléčné výrobky0,1*
vejce, vaječné výrobky0,1*
ethylanmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
ethylenoxide maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
famoxadonemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
fenamiphosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,005*
vejce, vaječné výrobky0,01*
fenarimolmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
fenbutatin oxidemaso hospodářských zvířat, včetně0,05*1)
tuku a vnitřností, masné výrobky mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
fenhexamidmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
fenitrothionmléko0,002*
fenpropimorphjátra hovězí, vepřová, kozí, ovčí0,3
ledviny hovězí, vepřová, kozí, ovčí0,05
maso hovězí, vepřová, kozí a ovčí, včetně tuku, masové výrobky0,02
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
fentinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05* 1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
fentin acetateviz fentin
fentin hydroxideviz fentin
fentionmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
fenvaleratemaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
∑ RR a SS izomerůmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
fenvaleratemaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
∑ RS a SR izomerůmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,051)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
fipronilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,002*
flucytrinatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,052)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
fludioxanilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
fluoxastrobinvnitřnosti hospodářských zvířat 0,1
maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky 0,05
mléko, mléčné výrobky 0,05
fluquinconazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
fluroxypyrledviny hospodářských zvířat0,5
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
flusilazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
furathiocarbmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,5*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
glyphosate játra hovězí0,2p
ledviny drůbeží0,1p
ledviny hovězí2p
ledviny vepřové0,5p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,05*p od 15.9.08
vejce, vaječné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p od 15.9.08
haloxyfop methylmléko0,01*
HCH-α izomermaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,0042)
vejce, vaječné výrobky0,023)
HCH-β izomermaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,11)
mléko, mléčné výrobky0,0032)
vejce, vaječné výrobky0,013)
∑ α + β-HCH izomeruryby0,024)
heptachlormaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,0042)
vejce, vaječné výrobky0,023)
hexachlorobenzenemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,012)
vejce, vaječné výrobky0,023)
hymexazolmléko, mléčné výrobky0,01*
chlorbensidemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
chlorbufammaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
chlordanemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,051)
mléko, mléčné výrobky0,002*2)
vejce, vaječné výrobky0,005*3)
chlorfensonmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
chlorfenvinpfosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
chlormequatjátra drůbeží0,05
játra hovězí0,1
ledviny hovězí0,2
maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05
vejce, vaječné výrobky0,05*
chlorobenzilatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*
mléko, mléčné výrobky0,1*
vejce, vaječné výrobky0,1*
chlorothalonilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
chloroxuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
chlorprophamledviny hospodářských zvířat0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05p
mléko, mléčné výrobky0,2p
chlorpyrifosmaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
chlorpyrifos-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
imazalilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
indoxacarbtuk hospodářských zvířat0,3 p
maso hospodářských zvířat, včetně vnitřností a poživatelných drobů, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,02 p
smetana0,3p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
ioxynilpoživatelné droby0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky, masné výrobky0,05p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
iprodionemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
isoproturon maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
kresoxim-methylledviny hospodářských zvířat0,05
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,02*
lactofenmléko0,005*do 22.12.08
lambda-cyhalothrinmaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,51)
mléko, mléčné výrobky0,052)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
lindanemaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,71)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,021)
mléko, mléčné výrobky0,001*2)
vejce, vaječné výrobky0,13)
ryby0,054)
linuronmaso 0,01
mléko0,01
maleic hydrazidejátra (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat0,05p
ledviny (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat0,5p
maso (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat0,05p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masové výrobky 0,02*p
mléko0,2p,t
vejce0,1p
mancozebviz dithiokarbamáty
manebviz dithiokarbamáty
MCPApoživatelné droby0,5*p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*p
mléko, mléčné výrobky0,05*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p
MCPBviz MCPA
metalaxylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,5*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
methacriphosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
methamidophosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
methidathionmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
methiocarbmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,005*
vejce, vaječné výrobky0,02*
methomylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
methoxyfenozidemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
methoxychlormaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
metiramviz dithiokarbamáty
metribuzinmléko, mléčné výrobky0,01*
monolinuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
myclobutanilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
nitrofenmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
oxasulfuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
oxydemeton-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
paraquatmléko0,01*
parathionmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
parathion-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
penconazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
pendimethalinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
permethrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,51)
mléko, mléčné výrobky0,052)
vejce, vaječné výrobky0,053)
phenmediphammaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,05*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p
phoratemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,05*
picoxystrobinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1) p
mléko, mléčné výrobky0,02*2) p
vejce, vaječné výrobky0,05*3) p
pirimiphos-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
procymidonemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
profenofosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
prohexadione maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,05*
prochlorazjátra hovězí21)
ledviny hovězí0,51)
tuk hovězí0,21)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,1*1)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
propiconazolejátra hospodářských zvířat0,1p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
propinebviz dithiokarbamáty
propoxurmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
propoxycarbazonemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,05*
propyzamidejátra, ledviny, tuk hospodářských zvířat0,05
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,02
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,02*
prothioconazolejátra hospodářských zvířat0,05
ledviny hospodářských zvířat0,05
maso hospodářských zvířat0,01*
mléko0,005*
pymetrozinemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
pyraclostrobinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05* p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p
pyrazophosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,1*
pyridate ledviny (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat0,4
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
quinoxyfenmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,2p
mléko, mléčné výrobky0,05p
vejce, vaječné výrobky0,02*p
quintozenemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
resmethrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*1)
mléko, mléčné výrobky0,1*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
sloučeniny rtutimaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
s-metolachlormaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
spiroxaminejátra, ledviny hospodářských zvířat0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,02p
vejce, vaječné výrobky0,05*
sulfosulfuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
tebuconazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,05*
tecnazenemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky 0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
terbuthylazine maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,02*
tetraconazolejátra hospodářských zvířat1
ledviny hospodářských zvířat0,05
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,02
thiabendazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1
mléko, mléčné výrobky0,1
vejce, vaječné výrobky0,1*
thiaclopridjátra hospodářských zvířat 0,3 p
ledviny hospodářských zvířat0,3p
tuk hospodářských zvířat0,05p
maso hospodářských zvířat, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,03p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
thiamethoxammaso0,01*
mléko0,02
vejce0,01*
thifensulfuron-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
thiodicarbviz methomyl
thiophanate-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
tolyfluanidmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*p
mléko, mléčné výrobky0,02*p
vejce, vaječné výrobky0,1*p
triadimefonmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*1)
mléko, mléčné výrobky0,1*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
triadimenolviz triadimefon
tri-allatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
triazophosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
tribenuron-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
tridemorph
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
trifloxystrobinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,02*
triforinemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
trimethyl sulfoniový kationjátra hovězí0,5p
ledviny drůbeží0,1p
ledviny hovězí0,2p
maso hovězí, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
trinexapac-ethylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,02*
tritosulfuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
vinclozolinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
zinebviz dithiokarbamáty

Vysvětlivky:

p označuje prozatímní MLR stanovený podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS; prozatímní limit se stane konečným po jeho vyhlášení ve Směrnici ES.

1) mg/kg tuku. V případě potraviny s obsahem tuku 10 % (hmot.) nebo menším se rezidua vztahují k celkové hmotnosti vykostěné potraviny. V těchto případech je maximálním limitem jedna desetina hodnoty vztažené k obsahu tuku, ale nesmí být nižší než 0,01 mg/kg.

2) Pro stanovení obsahu reziduí v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce by měl být jako základ pro výpočet brán obsah tuku rovnající se 4 % (hmot.). Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu se rezidua vyjadřují na tuk. Pro ostatní mléčné výrobky uvedené v příloze č. 1 s obsahem tuku menším než 2 % (hmot.) je maximální limit stanoven jako polovina hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko, s obsahem tuku 2 % (hmot.) nebo vyšším je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 25násobku hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko.

3) Pro vejce a výrobky z vajec s obsahem tuku vyšším než 10% je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.

4) Pro ryby a rybí výrobky s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.
Pokud není uvedeno jinak, rybami se rozumí ryby včetně mořských a včetně rybích výrobků.

Odkazy 1), 2), 3), 4) se nevztahují na případy, kdy MLR je shodný s mezí stanovitelnosti.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Dočasné maximální limity reziduí uvedené v příloze č. III s označením i) jsou platné do 1. listopadu 2008, dokud nebude přezkoumána dokumentace podle přílohy III směrnice 91/414/EHS a nedojde k opětovné registraci formulací deltamethrinu na úrovni členských států.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
381/2007 Sb. Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
Mění
381/2007 Sb. Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
Je zrušen předpisem
278/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
Je odkazován z
278/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
381/2007 Sb. Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
Odkazuje na
381/2007 Sb. Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.10.2008 - 14.10.2010
0. 23.10.2008 Vyhlášené znění