Nález č. 287/2008 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-287
Částka 95/2008
Platnost od 15.08.2008
Účinnost od 15.08.2008
Judikát Pl. ÚS 5/07 #1
Aktuální znění 15.08.2008

287

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl dne 30. dubna 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích, a to v příloze č. 1 bodu 2 písm. a) číselných označení pozemků 916, 10, 93/7 zapsaných ve zjednodušené evidenci v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, pro katastrální území Plchov, za účasti veřejného ochránce práv jako vedlejšího účastníka řízení

takto:


Návrh se zamítá.


Předseda Ústavního soudu:

v z. JUDr. Holländer v. r.

místopředseda

Souvislosti

Je odkazován z
293/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení vyhlášky města Františkovy Lázně k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.08.2008 Aktuální znění (exportováno 13.07.2020 17:46)
0. 15.08.2008 Vyhlášené znění