Nález č. 286/2008 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-286
Částka 95/2008
Platnost od 15.08.2008
Účinnost od 15.08.2008
Judikát Pl. ÚS 35/06 #1
Vyhlášené znění 15.08.2008

286

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl dne 22. dubna 2008 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného a Michaely Židlické o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov

takto:


I. Článek 3 písm. a) vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 ve slovech „vyjma prostor, ke kterým obec nemá vlastnické právo", článek 3 písm. b) ve slovech „areálu místních hřbitovů" a článek 6 odst. 2 téže vyhlášky se zrušují.

II. Ve zbývající části se návrh zamítá.


Předseda Ústavního soudu:

JUDr. Rychetský v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
225/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu návrhu na zrušení § 23a č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.08.2008 Aktuální znění (exportováno 17.05.2021 13:09)
0. 15.08.2008 Vyhlášené znění