Vyhláška č. 13/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-13
Částka 6/2008
Platnost od 22.01.2008
Účinnost od 22.01.2008
Zrušeno k 01.09.2008 (324/2008 Sb.)
Minulé znění 22.01.2008 - 31.08.2008

13

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 2 vyhlášky č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, se na začátek textu tabulky vkládá nový řádek, který zní:

 Berlín    velvyslanectví   

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.

Souvislosti

Mění
388/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
Je zrušen předpisem
324/2008 Sb. Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
Je odkazován z
441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
324/2008 Sb. Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
Odkazuje na
388/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.01.2008 - 31.08.2008
0. 22.01.2008 Vyhlášené znění