Sdělení č. 201/2007 Sb.Sdělení, Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-201
Částka 64/2007
Platnost od 01.08.2007
Účinnost od 01.01.2008
Aktuální znění 01.01.2008

201

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 26. července 2007

o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje s účinností od 1. ledna 2008 zavedení aktualizované Klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „klasifikace CZ-NUTS“).

Aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS je vydávána pro statistické účely. Její struktura, kódy a názvy územních jednotek jsou shodné se zněním uvedeným v příloze nařízení Komise (ES) č. 105/2007 ze dne 1. února 2007, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).

Aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS zahrnuje alfanumerické kódy a názvy statistických územních jednotek vytvořených na území České republiky pro potřeby statistických zjišťování. V aktualizované klasifikaci CZ-NUTS dochází od 1. ledna 2008 k následujícím změnám:

- ruší se úroveň NUTS 4 (okresy);

- mění se kód NUTS 3 u dvou krajů:

- Vysočina - nově CZ063 (místo stávajícího kódu CZ061),

- Jihomoravský kraj - nově CZ064 (místo stávajícího kódu CZ062).

Úplná aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS je uvedena v příloze tohoto sdělení. Klasifikace CZ-NUTS bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, Praha 10 a rovněž bude zveřejněna (včetně všech souvisejících informací) na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech včetně aktualizací jeho příloh nařízeními Komise. Z toho důvodu nebudou další aktualizace klasifikace CZ-NUTS uveřejňovány ve Sbírce zákonů.

Předseda: Ing. Fischer, CSc. v. r.

Příloha

Kód NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
stát území oblast kraj
CZ Česká republika    
CZ0  Česká republika   
CZ01   Praha  
CZ010    Hlavní město Praha
CZ02   Střední Čechy  
CZ020    Středočeský kraj
CZ03   Jihozápad  
CZ031    Jihočeský kraj
CZ032    Plzeňský kraj
CZ04   Severozápad  
CZ041    Karlovarský kraj
CZ042    Ústecký kraj
CZ05   Severovýchod  
CZ051    Liberecký kraj
CZ052    Královéhradecký kraj
CZ053    Pardubický kraj
CZ06   Jihovýchod  
CZ063    Vysočina
CZ064    Jihomoravský kraj
CZ07   Střední Morava  
CZ071    Olomoucký kraj
CZ072    Zlínský kraj
CZ08   Moravskoslezsko  
CZ080    Moravskoslezský kraj
CZZ  Extra-Regio   
CZZZ   Extra-Regio  
CZZZZ    Extra-Regio

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Mění
490/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Je odkazován z
272/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
363/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
241/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
490/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Odkazuje na
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2008 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 22:05)
0. 01.08.2007 Vyhlášené znění