Nález č. 189/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 3. dubna 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-189
Částka 61/2007
Platnost od 23.07.2007
Účinnost od 23.07.2007
Judikát Pl. ÚS 44/06 #1
Aktuální znění 23.07.2007

189

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl dne 3. dubna 2007 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu ministra vnitra, Mgr. Františka Bublana, na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko

takto:


1. Ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, 3, 4, 5 a 6 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o) a p), čl. 4, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8 a 9, čl. 6, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 4 a čl. 11 obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko se zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

2. Návrh na zrušení čl. 9 odst. 1, 2 a 3 se zamítá.


Předseda Ústavního soudu: JUDr. Rychetský v. r.

Odlišné stanovisko podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zaujala k rozhodnutí pléna soudkyně Eliška Wagnerová.

Souvislosti

Je odkazován z
20/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. 3 vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí
Odkazuje na
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.07.2007 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 06:41)
0. 23.07.2007 Vyhlášené znění