Sdělení č. 137/2007 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50% a 25% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-137
Částka 50/2007
Platnost od 15.06.2007
Účinnost od 01.07.2007
Aktuální znění 01.07.2007

137

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 5. června 2007,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2007 je podle

a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2006 částka 10 100 Kč,

b) § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb., částkou odpovídající

1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2006 částka 10 100 Kč,

2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2006 částka 5 000 Kč.

Ministr: RNDr. Nečas v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
Odkazuje na
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2007 Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 05:42)
0. 15.06.2007 Vyhlášené znění