Sdělení č. r1/c116/2006 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-c116-r1
Částka 116/2006
Platnost od 21.07.2006
Účinnost od 21.07.2006
Aktuální znění 21.07.2006

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb.,

o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

V části deváté čl. X má bod 5 správně znít:

"5. V § 24 odst. 6 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n) příslušnému archivu pro splnění povinností spojených s archivnictvím.".".

Souvislosti

Mění
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Odkazuje na
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.07.2006 Aktuální znění (exportováno 03.04.2020 06:04)
0. 21.07.2006 Vyhlášené znění