Sdělení č. 609/2006 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-609
Částka 189/2006
Platnost od 28.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Aktuální znění 01.01.2007

609

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 15. prosince 2006

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 12/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 1. prosince 2006, v částce 11. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2007.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
458/2000 Sb. Energetický zákon
Odkazuje na
458/2000 Sb. Energetický zákon
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2007 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 23:12)
0. 28.12.2006 Vyhlášené znění