Nařízení vlády č. 593/2006 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-593
Částka 188/2006
Platnost od 27.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.01.2008 (335/2007 Sb.)
Minulé znění 01.01.2007 - 31.12.2007

593

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2006

o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:


§ 1

K plnění úkolů pořádkové služby a ochranné služby Policie České republiky na území České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 se použije nejvýše 100 vojáků v činné službě.

§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění jejich úkolů podle § 1.

§ 4

Nařízení vlády č. 518/2005 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006, se zrušuje.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra a ministr informatiky:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
Ministr obrany:
Šedivý, Ph.D. v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
Je zrušen předpisem
335/2007 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
Ruší
518/2005 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
Je odkazován z
335/2007 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
Odkazuje na
518/2005 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2007 - 31.12.2007
0. 27.12.2006 Vyhlášené znění