Vyhláška č. 578/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-578
Částka 186/2006
Platnost od 27.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.09.2017 (14/2017 Sb.)
Minulé znění 01.01.2007 - 31.08.2017

578

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2006,

kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Struktura a formát formuláře, kterým se podávají oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona, jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.


Příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb.

Čestné prohlášení / Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Čestné prohlášení / Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Souvislosti

Provádí předpis
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
Je zrušen předpisem
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Je odkazován z
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
578/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
Odkazuje na
578/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2007 - 31.08.2017
0. 27.12.2006 Vyhlášené znění