Vyhláška č. 577/2006 Sb.Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-577
Částka 186/2006
Platnost od 27.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.01.2008 (357/2007 Sb.)
Minulé znění 01.01.2007 - 31.12.2007

577

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2006,

kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 27,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b) 27,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c) 28,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d) 31,10 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e) 28,10 Kč u motorové nafty.


§ 2

Vyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
262/2006 Sb. Zákoník práce
Je zrušen předpisem
357/2007 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Ruší
496/2005 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Je odkazován z
357/2007 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Odkazuje na
262/2006 Sb. Zákoník práce
496/2005 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2007 - 31.12.2007
0. 27.12.2006 Vyhlášené znění