Sdělení č. 554/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-554
Částka 179/2006
Platnost od 20.12.2006
Účinnost od 20.12.2006
Aktuální znění 20.12.2006

554

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. prosince 2006

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 78 odst. 3, § 82 odst. 1, § 113 odst. 6, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 činí 19 635 Kč.

Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
Odkazuje na
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.12.2006 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 10:50)
0. 20.12.2006 Vyhlášené znění