Zákon č. 533/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-533
Částka 173/2006
Platnost od 07.12.2006
Účinnost od 07.12.2006
Aktuální znění 07.12.2006

533

ZÁKON

ze dne 16. listopadu 2006,

kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V zákoně č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v příloze č. 1 - Státní příspěvkové organizace, které se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci, se text

"Ministerstvo
zdravotnictví
Psychiatrické centrum
Praha
Institut zdravotní
politiky a ekonomiky
00023752
70871060
Ústavní 91
181 03 Praha 8
Kutnohorská 1102
281 63 Kostelec nad Černými lesy"

zrušuje a zároveň se zrušují slova "Česká geologická služba, 00025798, Klárov 3/131, 118 21 Praha 1", "Český hydrometeorologický ústav, 00020699, Na Šabatce 17, 143 06, Praha 4-Komořany".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Souvislosti

Mění
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
Odkazuje na
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.12.2006 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 05:52)
0. 07.12.2006 Vyhlášené znění