Nález č. 519/2006 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 10. října 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-519
Částka 167/2006
Platnost od 27.11.2006
Účinnost od 27.11.2006
Judikát Pl. ÚS 24/06 #1
Aktuální znění 27.11.2006

519

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 10. října 2006 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného

takto:


Článek 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu: JUDr. Rychetský v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.11.2006 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 10:21)
0. 27.11.2006 Vyhlášené znění