Sdělení č. 490/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-490
Částka 160/2006
Platnost od 10.11.2006
Účinnost od 01.01.2007
Aktuální znění 01.01.2007

490

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 31. října 2006,

kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. ledna 2007 je podle a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství částka 9 500,- Kč, b) § 32 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., částkou 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře částka 7 582,- Kč.

Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
Odkazuje na
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2007 Aktuální znění (exportováno 26.05.2020 05:46)
0. 10.11.2006 Vyhlášené znění