Zákon č. 49/2006 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-49
Částka 22/2006
Platnost od 27.02.2006
Účinnost od 27.02.2006
Aktuální znění 27.02.2006

49

ZÁKON

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se zrušuje zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Zrušuje se:

1 . Zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi.

2. Zákon č. 303/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi.

3. Nařízení vlády č. 49/2000 Sb., o pozastavení opatření ve vztahu k Libyi.

§ 2

Práva a povinnosti vzniklé podle právních předpisů uvedených v § 1do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčeny.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Souvislosti

Ruší
49/2000 Sb. Nařízení vlády o pozastavení opatření ve vztahu k Libyi
303/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi
78/1997 Sb. Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi
Je odkazován z
190/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
141/1997 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
Odkazuje na
49/2000 Sb. Nařízení vlády o pozastavení opatření ve vztahu k Libyi
303/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi
78/1997 Sb. Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.02.2006 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 07:46)
0. 27.02.2006 Vyhlášené znění