Nález č. 486/2006 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-486
Částka 159/2006
Platnost od 09.11.2006
Účinnost od 09.11.2006
Judikát Pl. ÚS 57/05
Aktuální znění 09.11.2006

486

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 13. září 2006 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj) a Michaela Židlická ve věci návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

takto:


Návrh ministra vnitra se zamítá.


Předseda Ústavního soudu: JUDr. Rychetský v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
202/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. II odst. 2 vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály
20/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. 3 vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.11.2006 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 22:09)
0. 09.11.2006 Vyhlášené znění