Vyhláška č. 479/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-479
Částka 157/2006
Platnost od 31.10.2006
Účinnost od 31.10.2006
Zrušeno k 01.04.2012 (372/2011 Sb.)
Minulé znění 31.10.2006 - 31.03.2012

479

VYHLÁŠKA

ze dne 25. října 2006,

kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb.:


Čl. I

V § 7 vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, se slova "1. listopadu 2006" nahrazují slovy "1. dubna 2007".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Julínek v. r.

Souvislosti

Mění
385/2006 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
Je zrušen předpisem
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
Je odkazován z
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
Odkazuje na
385/2006 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.10.2006 - 31.03.2012
0. 31.10.2006 Vyhlášené znění