Sdělení č. 464/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-464
Částka 151/2006
Platnost od 06.10.2006
Účinnost od 06.10.2006
Aktuální znění 06.10.2006

464

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. září 2006

o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 9. 2006 do 30. 9. 2006 tyto dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1. Dodatek č. 1(ze dne 22. 12. 2005) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Českomoravskou elektrotechnickou asociací

a

Odborovým svazem KOVO.

2. Dodatek č. 1(ze dne 31. 8. 2006) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR

a

Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.

Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.10.2006 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 10:57)
0. 06.10.2006 Vyhlášené znění