Nařízení vlády č. 462/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-462
Částka 151/2006
Platnost od 06.10.2006
Účinnost od 01.01.2007
Aktuální znění 01.01.2007

462

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. září 2006,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 činí 18 809 Kč.

§ 2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 činí 1,0707.

§ 3

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 414/2005 Sb. se zvyšují takto:

a) částky 9 100 Kč se zvyšují na 9 600 Kč,

b) částky 21 800 Kč se zvyšují na 23 300 Kč.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
Mění
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
Je odkazován z
135/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 15 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
257/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Odkazuje na
414/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2007 Aktuální znění (exportováno 07.04.2020 08:35)
0. 06.10.2006 Vyhlášené znění