Nález č. 459/2006 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-459
Částka 150/2006
Platnost od 05.10.2006
Účinnost od 05.10.2006
Aktuální znění 05.10.2006

459

NÁLEZ

Ústavního soudu Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 11. července 2006 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace

takto:


Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu: JUDr. Rychetský v. r.

Odlišné stanovisko podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zaujala k rozhodnutí pléna soudkyně Eliška Wagnerová.

Souvislosti

Odkazuje na
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.10.2006 Aktuální znění (exportováno 16.10.2018 19:23)
0. 05.10.2006 Vyhlášené znění