Sdělení č. 453/2006 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-453
Částka 147/2006
Platnost od 27.09.2006
Účinnost od 01.10.2006
Aktuální znění 01.10.2006

453

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 15. září 2006

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů. Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. srpna 2006, v částce 7. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. října 2006.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
458/2000 Sb. Energetický zákon
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Odkazuje na
458/2000 Sb. Energetický zákon
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.2006 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 11:07)
0. 27.09.2006 Vyhlášené znění