Vyhláška č. 451/2006 Sb.Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka Klementinum - observatoř" po 2 500 Kč

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-451
Částka 147/2006
Platnost od 27.09.2006
Účinnost od 01.10.2006
Aktuální znění 01.10.2006

451

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2006

o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka Klementinum – observatoř" po 2 500 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 11. října 2006 se v rámci cyklu "Kulturní památky technického dědictví" vydávají zlaté mince "Národní kulturní památka Klementinum – observatoř" po 2 500 Kč (dále jen "mince"). Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 7,78 g, její průměr 22 mm a síla 1,65 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %.

§ 2

(1) Na lícní straně mince jsou barokně stylizovaná oblaka, ze kterých směrem šikmo doleva dolů padají proudy deště. Na levém okraji proudů deště je označení nominální hodnoty mince "2500" stylizované do podoby rysky odměrného válce, vpravo od proudů deště je zkratka peněžní jednotky "Kč". Nad barokními oblaky jsou stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku. Na mezikruží je neuzavřený opis, v němž je ve dvou řádcích název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a název cyklu "KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ". Značka mincovny, která minci razila, je umístěna na pravém okraji mince nad barokně stylizovanými oblaky.

(2) Na rubové straně mince je astronomická věž observatoře v pražském Klementinu. Z vršku věže vycházejí sluneční paprsky a při jejím levém a pravém spodním okraji je ročník ražby "2006", rozdělený astronomickou věží. Z vršku věže vychází výtvarná stylizace astronomického měřicího přístroje, která úhlopříčně rozděluje mincovní plochu na noc a den. V levém horním okraji mince je stylizovaný přepis části zobrazení pohybu komety z knihy Tadeáše Hájka z Hájku "Descriptio cometae". Na mezikruží je opis "OBSERVATOŘ PRAŽSKÉ KLEMENTINUM". Autorem výtvarného návrhu mince je Josef Oplištil, jehož iniciály, spojená písmena "OJ", jsou umístěny v pravém horním okraji mince.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.


Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc v. r.


Příloha k vyhlášce č. 451/2006 Sb.

Vyobrazení zlaté mince "Národní kulturní památka Klementinum – observatoř" (lícní a rubová strana)

Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je odkazován z
451/2006 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka Klementinum - observatoř" po 2 500 Kč
Odkazuje na
451/2006 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka Klementinum - observatoř" po 2 500 Kč
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.2006 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 08:42)
0. 27.09.2006 Vyhlášené znění