Vyhláška č. 425/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-425
Částka 135/2006
Platnost od 29.08.2006
Účinnost od 01.09.2006
Aktuální znění 01.09.2006

425

VYHLÁŠKA

ze dne 9. srpna 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) a § 90 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.:


Čl. I

V příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb. a vyhlášky č. 452/2005 Sb., se slova "Žehuňská obora a", slova "Běrunice, Kněžičky, Lovčice u Nového Bydžova" a slova "Bludy HK Lovčice Vyhláška ONV Hradec Králové (23. 8. 1983)" zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Souvislosti

Mění
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny
Odkazuje na
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2006 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 05:12)
0. 29.08.2006 Vyhlášené znění