Vyhláška č. 408/2006 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-408
Částka 131/2006
Platnost od 18.08.2006
Účinnost od 20.09.2006
Aktuální znění 20.09.2006

408

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2006

o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Ke 100. výročí narození hudebního skladatele Jaroslava Ježka se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna"). Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny je formou koláže zobrazen na útržku notového papíru zápis skladby Jaroslava Ježka "Bugatti step". Na levém okraji notového papíru jsou stylizované portréty Jiřího Voskovce a Jana Wericha, vycházející z karikatury Adolfa Hoffmeistera. Na prostředním řádku notového zápisu je umístěno logo projektu Europa, v jehož rámci mince vychází, které má podobu hvězdy umístěné v symbolu r. Napravo od útržku notového papíru je ve dvou řádcích uveden název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Pod útržkem notového papíru je stylizované zobrazení části automobilu Bugatti, odkazující ke skladbě "Bugatti step". Na jeho levé straně je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna při levém spodním okraji dvousetkoruny.

(2) Na rubu dvousetkoruny je stylizovaný portrét Jaroslava Ježka, vycházející z karikatury Adolfa Hoffmeistera, který je umístěn na útržku notového papíru. Nalevo od portrétu jsou data "1906 o 2006" a jméno "Jar. Ježek". Autorem návrhu dvousetkoruny je Josef Oplištil, jehož iniciály, spojená písmena "OJ", jsou umístěny při spodním okraji dvousetkoruny.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. září 2006.


Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 408/2006 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka (lícní a rubová strana)

Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je odkazován z
408/2006 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka
Odkazuje na
408/2006 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.09.2006 Aktuální znění (exportováno 01.06.2020 04:31)
0. 18.08.2006 Vyhlášené znění