Sdělení č. 372/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-372
Částka 116/2006
Platnost od 21.07.2006
Účinnost od 21.07.2006
Aktuální znění 21.07.2006

372

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 4. července 2006

o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 6. 2006 do 30. 6. 2006 tyto dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1. Dodatek č. 6 (ze dne 29. 5. 2006) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

2. Dodatek č. 1 (ze dne 7. 6. 2006) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi Odborovým svazem ECHO,

Českým odborovým svazem energetiků, Odborovým svazem zaměstnanců jaderných elektráren a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.07.2006 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 09:37)
0. 21.07.2006 Vyhlášené znění