Vyhláška č. 365/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky vydané podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-365
Částka 113/2006
Platnost od 14.07.2006
Účinnost od 01.08.2006
Aktuální znění 01.08.2006

365

VYHLÁŠKA

ze dne 29. června 2006,

kterou se zrušují některé vyhlášky vydané podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Česká národní banka stanoví podle čl. XV bodu 1 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem:


§ 1

Touto vyhláškou se zrušují některé vyhlášky vydané Ministerstvem financí podle znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, účinného do dne nabytí účinnosti zákona č. 57/2006 Sb.


§ 2

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 386/2001 Sb., o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev.

2. Vyhláška č. 388/2001 Sb., o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.


Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Ruší
388/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev
386/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev
Odkazuje na
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
388/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev
386/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2006 Aktuální znění (exportováno 07.07.2020 05:34)
0. 14.07.2006 Vyhlášené znění