Sdělení č. 358/2006 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-358
Částka 111/2006
Platnost od 14.07.2006
Účinnost od 01.09.2006
Aktuální znění 01.09.2006

358

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 27. června 2006

o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2006 vydání úprav a změn ke Klasifikaci služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (dále jen "klasifikace CZ-COPNI"), kterou Český statistický úřad zavedl sdělením č. 497/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 s účinností od 1. ledna 2004.

Přehled úprav a změn v klasifikaci CZ-COPNI je uveden v příloze tohoto sdělení. Úplné platné znění klasifikace CZ-COPNI včetně upravených vysvětlivek bude uvedeno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz a bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu.

Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

Příloha

Přehled změn a úprav v klasifikaci CZ-COPNI

Nové položky (nové kódy a upravené názvy položek) platné od 1.7.2006Stávající položky, které se k 1.7. 2006 rušíPoznámka
   
01.0.1 Společná správa bydlení01.0.0 BydleníStávající položka nahrazená třemi novými položkami
01.0.2 Nájemní vztahy
01.0.9 Ostatní služby spojené s bydlením
03.1.1 Sportovní služby03.1.0 Rekreační a sportovní službyStávající položka nahrazená čtyřmi novými položkami
03.1.2 Rybářství a myslivost
03.1.3 Podpora zájmových činností
03.1.9 Ostatní rekreační služby
03.2.1 Umění03.2.0 Kulturní službyStávající položka nahrazená čtyřmi novými položkami
03.2.2 Média, informace a vydavatelství
03.2.3 Uchování kulturních hodnot
03.2.9 Ostatní kulturní služby
04.1.1 Preprimární vzdělávání04.1.0 Preprimární a primární vzděláváníStávající položka nahrazená dvěma novými položkami
04.1.2 Primární vzdělávání
04.2.1 Sekundární všeobecné vzdělávání04.2.0 Sekundární vzděláváníStávající položka nahrazená dvěma novými položkami
04.2.2 Sekundární odborné vzdělávání
04.5.1 Environmentální vzdělávání04.5.0 Vzdělávání nedefinované podle úrovněStávající položka nahrazená dvěma novými položkami
04.5.9 Ostatní vzdělávání nedefinované podle úrovně
04.7.1 Podpora vzdělávání04.7.0 Ostatní vzdělávací službyStávající položka nahrazená třemi novými položkami
04.7.2 Mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže
04.7.9 Ostatní vzdělávací služby jinde neuvedené
08.1.1 Ochrana flóry a krajiny08.1.0 Služby ochrany životního prostředíStávající položka nahrazená třemi novými položkami
08.1.2 Ochrana fauny
08.1.9 Ostatní služby ochrany životního prostředí
09.1 Ostatní služby09.1 Služby jinde neuvedenéÚprava názvu
09.1.1 Požární ochrana a jiná pomoc v krizi09.1.0 Služby jinde neuvedenéStávající položka nahrazená devíti novými položkami
09.1.2 Místní a regionální rozvoj
09.1.3 Ochrana lidských práv
09.1.4 Služby právní a obdobné pomoci
09.1.5 Humanitární pomoc jiným zemím
09.1.6 Přátelství a porozumění mezi národy
09.1.7 Služby hospodářských svazů
09.1.8 Služby ochrany domácích zvířat
09.1.9 Ostatní služby jinde neuvedené

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Mění
497/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
Odkazuje na
497/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2006 Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 12:29)
0. 14.07.2006 Vyhlášené znění