Zákon č. 318/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-318
Částka 99/2006
Platnost od 30.06.2006
Účinnost od 30.06.2006
Aktuální znění 30.06.2006

318

ZÁKON

ze dne 24. května 2006,

kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., se § 10 zrušuje.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Souvislosti

Mění
585/2004 Sb. Branný zákon
Odkazuje na
585/2004 Sb. Branný zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.06.2006 Aktuální znění (exportováno 09.07.2020 15:59)
0. 30.06.2006 Vyhlášené znění