Vyhláška č. 279/2006 Sb.Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-279
Částka 87/2006
Platnost od 09.06.2006
Účinnost od 09.06.2006
Aktuální znění 09.06.2006

279

VYHLÁŠKA

ze dne 31. května 2006,

kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 13 zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, (dále jen "zákon"):


§ 1

Vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie1) podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 2

Vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie2) podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 279/2006 Sb.

Vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

Vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 279/2006 Sb.

Vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

Vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

Poznámky pod čarou

1) Rozhodnutí Komise 2004/844/ES ze dne 9. listopadu 2004, kterým se zavádí standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí Rady č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech.

2) Rozhodnutí Komise 2005/630/ES ze dne 26. srpna 2005, kterým se v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES zavádí formulář pro předávání žádosti o právní pomoc.

Souvislosti

Provádí předpis
629/2004 Sb. Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Je odkazován z
279/2006 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Odkazuje na
279/2006 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
629/2004 Sb. Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.06.2006 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 01:42)
0. 09.06.2006 Vyhlášené znění