Vyhláška č. 26/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-26
Částka 12/2006
Platnost od 26.01.2006
Účinnost od 26.01.2006
Zrušeno k 01.09.2017 (209/2017 Sb.)
Minulé znění 26.01.2006 - 31.08.2017

26

VYHLÁŠKA

ze dne 19. ledna 2006,

kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 113 odst. 9 zákona:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací, se mění takto:

Příloha včetně názvu zní:

"Příloha k vyhlášce č. 159/2005 Sb.

Vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací

Přední strana průkazu

Zadní strana průkazu

 ".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:


Ing. Bérová v. r.

Souvislosti

Mění
159/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
Je zrušen předpisem
209/2017 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Je odkazován z
209/2017 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Odkazuje na
159/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.01.2006 - 31.08.2017
0. 26.01.2006 Vyhlášené znění