Vyhláška č. 231/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-231
Částka 75/2006
Platnost od 29.05.2006
Účinnost od 01.06.2006
Aktuální znění 01.06.2006

231

VYHLÁŠKA

ze dne 16. května 2006,

kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 14 odst. 2 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů:


§ 1

Vzor písemného pověření

Vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností se stanoví v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.


Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.


Příloha k vyhlášce č. 231/2006 Sb.

Vzor písemného pověření kontrolního pracovníka provádějícího kontrolu výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností podle § 14 zákona č. 227/2006 Sb.

Vzor písemného pověření kontrolního pracovníka provádějícího kontrolu výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností podle § 14 zákona č. 227/2006 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
Je odkazován z
231/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností
Odkazuje na
231/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.2006 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 01:38)
0. 29.05.2006 Vyhlášené znění