Vyhláška č. 218/2006 Sb.Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-218
Částka 73/2006
Platnost od 02.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 01.01.2015 (249/2014 Sb.)
Minulé znění 01.07.2006 - 31.12.2014

218

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2006

o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 137 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb.:


§ 1

Úhrada za vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod se stanoví ve výši 100 Kč.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
249/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Je odkazován z
249/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2006 - 31.12.2014
0. 02.06.2006 Vyhlášené znění