Usnesení č. 185/2006 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. dubna 2006

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-185
Částka 63/2006
Platnost od 11.05.2006
Účinnost od 11.05.2006
Aktuální znění 11.05.2006

185

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny ze dne 25. dubna 2006

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), přijatém Parlamentem dne 14. března 2006 a vráceném prezidentem republiky dne 12. dubna 2006.

Zaorálek v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.05.2006 Aktuální znění (exportováno 07.04.2020 23:22)
0. 11.05.2006 Vyhlášené znění