Zákon č. 162/2006 Sb.Zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-162
Částka 55/2006
Platnost od 27.04.2006
Účinnost od 27.04.2006
Aktuální znění 27.04.2006

162

ZÁKON

ze dne 17. března 2006

o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Zřizuje se veřejná vysoká škola1) s názvem Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Sídlem této veřejné vysoké školy jsou České Budějovice.

§ 2

Veřejná vysoká škola podle § 1 užívá ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona majetek, který jí Jihočeský kraj pronajme, a to do doby, než Jihočeský kraj na ni tento majetek smluvně převede.


§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Souvislosti

Odkazuje na
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.04.2006 Aktuální znění (exportováno 05.04.2020 21:47)
0. 27.04.2006 Vyhlášené znění