Zákon č. 158/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-158
Částka 55/2006
Platnost od 27.04.2006
Účinnost od 01.07.2006
Aktuální znění 01.07.2006

158

ZÁKON

ze dne 15. března 2006,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna školského zákona

Čl. I

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

V § 55 odstavec 2 zní:

"(2) Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce.".


ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Souvislosti

Mění
561/2004 Sb. Školský zákon
Je odkazován z
317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Odkazuje na
561/2004 Sb. Školský zákon
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2006 Aktuální znění (exportováno 26.05.2020 09:42)
0. 27.04.2006 Vyhlášené znění