Sdělení č. 128/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-128
Částka 44/2006
Platnost od 06.04.2006
Účinnost od 06.04.2006
Aktuální znění 06.04.2006

128

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 29. března 2006

o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 3. 2006 do 31. 3. 2006 tyto dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1. Dodatek č. 5 (ze dne 15. 2. 2006) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

2. Dodatek č. 1 (ze dne 23. 2. 2006) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem UNIOS,

Odborovým svazem TRANSGAS

a

Českou plynárenskou unií.

3. Dodatek č. 1 (ze dne 8. 2. 2006) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR

a

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.04.2006 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 10:36)
0. 06.04.2006 Vyhlášené znění