Vyhláška č. 124/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle §55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-124
Částka 42/2006
Platnost od 06.04.2006
Účinnost od 06.04.2006
Aktuální znění 06.04.2006

124

VYHLÁŠKA

ze dne 3. dubna 2006,

kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb.:


§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Souvislosti

Ruší
95/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle §55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Odkazuje na
95/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle §55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
185/2001 Sb. Zákon o odpadech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.04.2006 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 00:18)
0. 06.04.2006 Vyhlášené znění