Usnesení č. 97/2005 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. ledna 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. února 2005

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-97
Částka 29/2005
Platnost od 28.02.2005
Účinnost od 28.02.2005
Aktuální znění 28.02.2005

97

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny ze dne 22. února 2005

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 6. ledna 2005 a vráceném prezidentem republiky dne 10. února 2005.

Zaorálek v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
238/1992 Sb. Zákon o střetu zájmů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.02.2005 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 06:49)
0. 28.02.2005 Vyhlášené znění