Zákon č. 62/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-62
Částka 16/2005
Platnost od 08.02.2005
Účinnost od 08.02.2005
Aktuální znění 08.02.2005

62

ZÁKON

ze dne 5. ledna 2005,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 4 se za slova "ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem" vkládá čárka.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Souvislosti

Mění
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
Odkazuje na
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.02.2005 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 18:09)
0. 08.02.2005 Vyhlášené znění