Nařízení vlády č. 505/2005 Sb.Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-505
Částka 176/2005
Platnost od 28.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2007 (110/2006 Sb.)
Minulé znění 01.01.2006 - 31.12.2006

505

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2005

o zvýšení částek životního minima

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 1 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.:


§ 1

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana2), činí měsíčně

a) 1 750 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1 950 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,

c) 2 310 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,

d) 2 530 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,

e) 2 400 Kč u ostatních občanů.

§ 2

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost3), činí měsíčně

a) 2 020 Kč, jde-li o jednotlivce,

b) 2 630 Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby,

c) 3 260 Kč, žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby,

d) 3 660 Kč, žije-li v domácnosti 5 nebo více osob.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.

3) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
Mění
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
Je zrušen předpisem
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
Je odkazován z
270/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
308/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování
Odkazuje na
81/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2006 - 31.12.2006
0. 28.12.2005 Vyhlášené znění