Sdělení č. 454/2005 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-454
Částka 158/2005
Platnost od 16.11.2005
Účinnost od 01.01.2006
Aktuální znění 01.01.2006

454

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 4. listopadu 2005

o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2006 aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (dále jen "ČVMJ"), vydané sdělením Českého statistického úřadu č. 498/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003. Aktualizace ČVMJ je prováděna na základě požadavku Ministerstva obrany a týká se zavedení nové jednotky – Kč za normostranu. Nová jednotka Kč za normostranu bude mít značku Kč/ns, kód jednotky bude 04200. Jednotka bude začleněna do ČVMJ v části vybrané jednotky ekonomických veličin – vybrané jednotky peněžní a cenové. Platné znění aktualizovaného ČVMJ bude uveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Mění
498/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřících jednotek a jednotek ekonomickcýh veličin (CVMJ)
Odkazuje na
498/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřících jednotek a jednotek ekonomickcýh veličin (CVMJ)
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2006 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 05:14)
0. 16.11.2005 Vyhlášené znění