Zákon č. 443/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-443
Částka 154/2005
Platnost od 10.11.2005
Účinnost od 10.11.2005
Aktuální znění 10.11.2005

443

ZÁKON

ze dne 6. října 2005,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 8 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Souvislosti

Mění
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
Odkazuje na
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.11.2005 Aktuální znění (exportováno 26.05.2020 04:35)
0. 10.11.2005 Vyhlášené znění