Nařízení vlády č. 414/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-414
Částka 144/2005
Platnost od 18.10.2005
Účinnost od 01.01.2006
Aktuální znění 01.01.2006

414

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2005,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 činí 17 882 Kč.

§ 2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 činí 1,0532.

§ 3

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 521/2004 Sb. se zvyšují takto:

a) částky 8 400 Kč se zvyšují na 9 100 Kč,

b) částky 20 500 Kč se zvyšují na 21 800 Kč.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
Mění
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
Je odkazován z
135/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 15 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
462/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Odkazuje na
521/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2006 Aktuální znění (exportováno 23.02.2020 02:48)
0. 18.10.2005 Vyhlášené znění