Zákon č. 395/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-395
Částka 137/2005
Platnost od 01.10.2005
Účinnost od 01.10.2005
Aktuální znění 01.10.2005

395

ZÁKON

ze dne 15. září 2005,

kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o občanských průkazech

V § 24 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se na konci odstavce 2 doplňují slova "s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Souvislosti

Mění
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
Je odkazován z
69/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
379/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
Odkazuje na
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.2005 Aktuální znění (exportováno 10.08.2020 07:30)
0. 01.10.2005 Vyhlášené znění