Zákon č. 380/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-380
Částka 133/2005
Platnost od 01.10.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2022 (222/2016 Sb.)
Aktuální znění 01.01.2006 - 31.12.2021

380

ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005,

kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností".

2. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Kraje a hlavní město Praha jsou povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Souvislosti

Mění
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Je zrušen předpisem
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Je odkazován z
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Odkazuje na
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2006 - 31.12.2021 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 02:55)
0. 01.10.2005 Vyhlášené znění