Nařízení vlády č. 371/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-371
Částka 129/2005
Platnost od 26.09.2005
Účinnost od 26.09.2005
Zrušeno k 01.09.2020 (74/2017 Sb.)
Aktuální znění 26.09.2005 - 31.08.2020

371

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. září 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "bodu 7 až 12" nahrazují slovy "bodech 7 až 10".

2. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 205/2004 Sb.

Mléčné výrobky, na které se poskytuje národní podpora

BodMléčný výrobekSkupina mléčných výrobků*)Objem/hmotnost
1 ks balení
Sazba národní podpory pro období od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006
Kč/ks
1Tepelně zpracované plnotučné mléko ochucené čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % hmotnostních plnotučného mlékaI.250 ml2,10
2Tepelně zpracované plnotučné mléko neochucenéI.250 ml1,80
3Tepelně zpracované polotučné mléko ochucené čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % hmotnostních polotučného mlékaV.250 ml2,00
4Tepelně zpracované polomené mléko neochucenéV.250 ml1,70
5Tepelně zpracované polotučné mléko ochucené čokoládou nebo jinak, obsahující nejméně 90 % hmotnostních polotučného mlékaV.200 ml1,90
6Tepelně zpracované polotučné mléko neochucenéV.200 ml1,60
7Jogurt ochucený nebo ochuceny smetanový**)150 g2,40
8Jogurtové mléko**)220 ml3,20
9Jogurtové mléko**)250 ml3,20
10Smetanový krém**)80g2,60

Vysvětlivky:

*) Zařazení mléčných výrobků do skupin podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, ve znění nařízení Komise (ES) č. 816/2004.

**) U mléčných výrobků nezařazených do skupin podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, ve znění nařízení Komise (ES) č. 816/2004, se podpora z finančních zdrojů Evropských společenství neposkytuje. U mléčných výrobků zařazených do skupin podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, ve znění nařízení Komise (ES) č. 816/2004, je výše sazby podpory z finančních zdrojů Evropských společenství stanovena od 1. července 2004 v nařízení Komise (ES) č. 816/2004".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé do začátku školního roku 2005/2006 se řídí dosavadními právními předpisy. Podle nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění tohoto nařízení, se postupuje poprvé od začátku školního roku 2005/2006.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Zgarba v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
Mění
205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
Je zrušen předpisem
74/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Je odkazován z
74/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
Odkazuje na
205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.09.2005 - 31.08.2020 Aktuální znění (exportováno 07.04.2020 14:58)
0. 26.09.2005 Vyhlášené znění