Nařízení vlády č. 370/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-370
Částka 129/2005
Platnost od 26.09.2005
Účinnost od 01.01.2006
Aktuální znění 01.01.2006

370

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2005,

kterým se zrušuje vládní vyhláška č.150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a k provedení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:


§ 1

Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, se zrušuje.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
500/2004 Sb. Správní řád
1/1993 Sb. Ústava České republiky
Odkazuje na
1/1993 Sb. Ústava České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2006 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 10:10)
0. 26.09.2005 Vyhlášené znění