Vyhláška č. 282/2005 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-282
Částka 103/2005
Platnost od 15.07.2005
Účinnost od 15.08.2005
Aktuální znění 15.08.2005

282

VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2005,

kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.:


§ 1

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků.

2. Vyhláška č. 303/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků.

3. Vyhláška č. 42/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2005.


Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

Souvislosti

Ruší
42/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb.
303/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
350/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
Odkazuje na
42/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb.
303/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
350/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
2/1969 Sb. Kompetenční zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.08.2005 Aktuální znění (exportováno 11.04.2021 07:15)
0. 15.07.2005 Vyhlášené znění